Намесата на Китай в енергийните планове на Израел, Гърция и Кипър тревожи ЕС

Намесата на Китай в енергийните планове на Израел, Гърция и Кипър тревожи ЕС
  • Written by:  Classa.bg**
  • Date:  
    27.11.2020
  • Share:

Електрическият интерконектор EuroAsia трябва да свърже мрежите на Израел, Гърция и Кипър чрез 1200-километров подводен преносен кабел високо напрежение, който ще бъде един от най-дългите в света, когато проектът се реализира. Планът трябва да бъде финансиран частично от Европейския съюз (ЕС), като се очаква етап 1 да струва 2,5 млрд. евро. Предвижда се проектът да бъде приключен до декември 2023 г., съобщава Nikkei Asia Review. 

ЕС обаче е притеснен от факта, че китайски концерн с дялово участие в гръцката енергийна компания в проекта може да използва сделката като троянски кон по отношение на европейската електрическа мрежа.

Интерконекторът, планиран да пренася 2000 мегавата електроенергия, ще сложи край на енергийната изолация на Кипър. Островната държава е единственият член на ЕС, който не е включен в европейско електроснабдяване.

„Междусистемната връзка ще сложи край на енергийната изолация на Кипър в ЕС и по този начин ще повиши сигурността на страната“ изтъква Георгиос Маркопулиотис, ръководител на представителството на Европейската комисия в Гърция.

През юни Костис Хацидакис, министър на околната среда и енергетиката на Гърция, и Ювал Щайниц, министър на енергетиката на Израел, подписаха съвместна декларация за енергийно сътрудничество в Йерусалим, обещавайки да подобрят енергийната сигурност на двете страни чрез този проект.

През октомври в Атина се проведе среща на външните министри на Гърция, Кипър и Израел, като тя беше посветена на енергийните въпроси и регионалната сигурност, подчертавайки съюза между трите страни.

Защитниците на интерконектора EuroAsia изтъкват, че това може да помогне за облекчаване на начина, по който участващите в проекта страни могат да преминат към зелени енергийни източници.

 

 

 

Привържениците казват, че електрическите междусистемни връзки могат да помогнат на страните за справяне с прекъсванията, присъщи при употребата на вятърна и слънчева енергия. Чрез интерконектора страните, които ще бъдат свързани, ще могат да увеличат дела на възобновяемите енергийни източници (ВЕИ) в своя енергиен микс. Също така, ако техните ВЕИ инсталации генерират повече електроенергия от необходимото, излишната енергия ще може да бъде изнасяна.

"Ползите, произтичащи от потенциалното създаване на интерконектор между Гърция, Кипър и Израел, са много важни", заяви Костис Хацидакис в имейл до Nikkei Asia. „Това не само ще сложи край на електроенергийната изолация на Кипър и Израел, но също така ще отключи потенциала за възобновяема електроенергия на двете държави, както и на Гърция, за да изпълнят целите си от Парижкото споразумение за климата“, подчертава гръцкият министър.

Според Международната агенция по енергетика (МАЕ) Кипър генерира 90% от електроенергията си чрез изгаряне на петрол. Възобновяемите източници представляват 10% от енергийния микс на страната. В същото време основните източници в Израел са природен газ и въглища.

 

Електрическата изолация на Израел произтича от това, че страната е затворена между Средиземно море и арабските държави.

Кипър и Израел, които се намират далеч от континентална Европа, могат да се възползват от близостта си с Турция и да обвържат мрежите си със страната, а оттам и с Европа, но дипломатическите търкания правят това невъзможно за момента.

Споровете между Турция, Кипър и Гърция придобиха ново измерение след откриването на подводни находища на природен газ в региона около 2009 г.

Това лято Гърция и Турция влязоха в словесна война за морските територии. Турция изпрати сондажен кораб, придружен от военноморски плавателни съдове, докато провеждаше сеизмични проучвания близо до гръцки остров. Атина реагира, като разположи своя флот в района. 

"За Кипър проектът е от решаващо значение, тъй като най-накрая това ще сложи край на енергийната изолация на нашия остров", заяви пред Nikkei министърът на енергетиката, търговията и индустрията на Кипър Наташа Пилидес.

От своя страна израелският енергиен министър Ювал Щайниц заяви, че партньорството между трите страни е основата на енергийното сътрудничество в Източното Средиземноморие.

И все пак проектът се сблъсква с множество закъснения и отлагания. В резултат на това Гърция реши да прекъсне трасето между своята континентална част и остров Крит. Вместо това Атина ще планира да положи кабела като част от своя национален вътрешен проект.

През 2018 г. от структурата на гръцкия електроенергиен оператор ADMIE беше отделена компанията Ariadne Interconnection, чиято цел е да разшири електропреносната мрежа до Крит.

Според Йоргос Статакис, бивш енергиен министър на Гърция, Европейската комисия (ЕВ) е създала пречки за реализирането на връзката между континентална Гърция и Крит.

ЕС иска връзката Израел-Кипър-Гърция да продължи като един проект и оспорва техническата съвместимост на преносните кабели високо напрежение и амортизацията на инвестицията.

Тревогата на Европа относно укрепването на присъствието на Китай на енергийния пазар в Гърция също води до закъснения. Ariadne Interconnection е 100% дъщерно дружество на ADMIE, в която дял има State Grid Corporation of China (SGCC). Именно тази връзка буди скептицизма на ЕС.

Освен увеличаване на дела си в ADMIE, през ноември 2019 г. SGCC обяви, че иска да придобие 20-процентен дял в Ariadne Interconnection.

Китайските инвеститори се интересуват и от други проекти. През декември 2019 г. Кипър и ръководен от Китай консорциум подписаха договор в размер на 290 млн. евро за изграждането на първия терминал за втечнен природен газ (LNG) на острова. През октомври тази година китайски компании изразиха интерес към включване в проект за подземно съхранение на газ в Кавала, Северна Гърция.

Атлантическият съвет, базиран във Вашингтон мозъчен тръст, изчислява, че енергийните инвестиции на Китай в областта на мащабния инфраструктурен проект „Един пояс, един път“ ще се увеличат до 27 трлн. долара до 2050 г., като само 7 трлн. долара ще бъдат насочени към изграждането на електрически мрежи.

Според Пабло Парейа-Алказар, преподавател в Университета Помпеу Фабра, намесата на Китай в енергийната политика в тези страни отслабва позицията на ЕС там, което буди нови притеснения в Брюксел.

 

 

Аспарух Илиев, редактор Бойчо Попов

Станете почитател на Класа