Защо светът ненавижда евреите от античността и средновековието до днес

Защо светът ненавижда евреите от античността и средновековието до днес
  • Written by:  Classa.bg**
  • Date:  
    10.10.2019
  • Share:

Едва ли има човек, който да не се е сблъсквал в живота си с прояви на недружелюбие към еврейската националност. Защо се случва така, че антисемитизмът процъфтява днес и е процъфтявал векове наред. В основата на антисемитизма лежат цял комплекс от причини.

 

 

 

На първо място е инстинктът на човека да определя „свои“ и „чужди“. Осъзнатата принадлежност към някоя група – религиозна, културна, субкултурна, национална, за човешкия род е много важна. Така нашите прадеди са се обединявали пред лицето на опасността – представители на други племена или хищници. Затова хората подсъзнателно се отнасят подозрително към онези, които не приличат на тях. И това е логично – не се знае какво може да се очаква от един инородец. На тази почва са се появили расизмът, национализмът, шовинизмът и антисемитизмът.

Религията на евреите – юдаизмът, се е превърнал в препъникамък между тях и останалия свят. По-рано хората не се отнасяли търпимо към представители на други религии, но юдаизмът преминал в следващата степен на омраза.

Главната особеност на юдаизма е консерватизмът. Евреите грижливо пазят традициите и строго ги спазват, което напълно изключва асимилацията им.

 

 

Заселвайки се на нови земи, където живеели други хора, юдеите не приемали културата, бита и обичаите на местните и живеели изолирано. Това не се харесвало на другите общности; историята познава много случаи, когато се отнасяли жестоко с евреи.

 

Ситуацията се утежнява от факта, че евреите се смятат за богоизбран народ, а на хората не харесва еврейският „специален статут“, затова не ги обичат, тормозят ги, а евреите търпят, тъй като смятат, че Бог им изпраща изпитания, които засилват вярата в тяхната богоизбраност. Така се получава вечният затворен кръг от ненавист и търпение.

 

Всичкото това слага силен отпечатък върху репутацията на евреите. Но тук излиза на преден план една психологическа особеност на човека – способността му да забелязва само онова което иска да забележи; това се нарича избирателен подход или чери-пикинг.

 

Оттук идват много стереотипи за евреите. Те са богати – значи са хитри. Вие забелязвате само богатите, но игнорирате бедните.

 

Евреите управляват света, защото много от тях заемат ръководни постове. Но дали знаете колко са високопоставените германци или британци в света? Голяма част от предразсъдъците за евреите се основава на най-обикновена логическа грешка.

 

В Средновековието и Античността не обичали евреите заради крайно затворената им религия, а днес хората ги възприемат през призмата на предразсъдъците, стереотипите и избирателното възприятие.

 

Затова нека да се опитаме да оценим еврейската националност обективно, както оценяваме собствения си и други народи, базирайки се на историческите факти. И да не си правим прибързани изводи. Нека да оценим мъдростта, таланта, смелостта и стоицизма на този изстрадал и необикновен народ, от когото можем да почерпим не само знания, но и да възприемем неговата самоотвержена борба в отвоюването и защитата на родната земя.

 

 

Издaтeлcтвo PACПEP

Станете почитател на Класа