Къде и как ще се гласува в Германия

Къде и как ще се гласува в Германия
  • Written by:  Александър Андреев
  • Date:  
    01.11.2016
  • Share:

Къде ще могат да гласуват българските граждани в Германия, какви документи са им необходими и ще има ли допълнителни секции? Информации за това дава българският посланик в Берлин Ради Найденов.

 

 

 

 

ДВ: Къде в Германия българските граждани могат да подадат гласа си за президентските избори и за референдума?

Ради Найденов: На 6 ноември българските граждани в Германия могат да упражнят правото си на глас в дипломатическите и консулските представителства на страната ни, както и в бюрата на почетните консули на Република България във Федерална република Германия: посолството в Берлин, генералното консулство в Мюнхен, консулството във Франкфурт на Майн, както и в Хамбург, Магдебург, Дармщат, Щутгарт и Мюнстер. Избирателна секция ще има и в Мюнстер (Северен Рейн-Вестфалия), където сравнително скоро бе назначен нов почетен консул.

 

ДВ: Какъв е работният ден на избирателните секции?

 

Ради Найденов: Информацията за реда и условията за гласуване е публикувана на официалната интернет страница на Централната избирателна комисия в рубриката „Въпроси и отговори". Конкретно на Вашия въпрос: Изборният ден започва в 7,00 ч. местно (германско) време и приключва в 20,00 ч. местно време. За да гласува, избирателят представя оригинален документ за самоличност (паспорт, лична карта или военна карта - само за военнослужещите). Когато срокът на валидност на документа за самоличност на избирателя е изтекъл, той може да гласува само ако представи удостоверение, издадено от дипломатическо или консулско представителство на Република България, че е подал заявление за нов документ за самоличност. При евентуален втори тур бих препоръчал на гражданите, желаещи да гласуват в чужбина, да следят информацията на официалната интернет страница на ЦИК и на Министерството на външните работи, където се публикува всичко актуално за изборите.

 

ДВ: Задължителна ли е предварителната регистрация? Може ли човек да гласува и без предварителна регистрация?

Ради Найденов: Предварителното подаване на писмено заявление за гласуване не е задължително. То беше важно за определянето на броя на избирателните секции, както и за предварителната организационна дейност за провеждане на самите избори в чужбина. На предстоящите избори могат да гласуват всички български граждани с избирателни права, включително и тези, които са в списъка с непотвърдени заявления от информационния масив на ЦИК.

 

Необходимо е да представят валиден документ за самоличност, както и да подадат декларация, която ще получат в съответната избирателна секция в деня на изборите.

 

ДВ: Появиха се редица, отчасти противоречиви, публикации за намаления брой на избирателните секции в Германия. Как всъщност се стигна до това решение?

 

Ради Найденов: Да, действително бе така, вероятно - заради нарастващата българска общност в чужбина и желанието да се създадат по-удобни възможности за гласуване. Спецификата в случая е, че редът за организиране на избори от друга държава на територията на Германия е разрешителен. В регламента изрично е отбелязано, че германската страна допуска избирателни секции в дипломатическите и консулските представителства на съответната страна, като в консулските представителства се включени и бюрата на почетните консули. Това е валидното и сега правило, за което всички дипломатически представителства са били официално информирани още през 2003 година. Факт е, че през 2014 г. и 2015 г. германската страна разреши, но само по изключение, гласуване на места извън дипломатическите и консулските ни представителства, но обръщам изрично внимание, че това е изключение и не може да се разглежда като прецедент, т.е. като случай с тенденция на прилагане като практика в бъдеще.

 

През тази година германската страна не допусна направените в две последователни предходни години изключения и прилага обичайния регламент за провеждане на избори от друга държава в Германия. Предвид важността на двустранните отношения с Германия и развитието на все по-тесните преки връзки между партньорите от двете страни, както и предвид спецификата на федералната структура на страната, посолството разширява мрежата на почетните ни консули в германските федерални провинции, което има пряко отношение и към въпроса, който обсъждаме – възможностите за откриване на повече избирателни секции при сега действащия регламент. Бих желал да спомена с известна гордост, че с екипа на посолството само в рамките на последните четири години постигнахме назначаването на двама нови почетни консули и тече процедура по назначаването на още двама. И все пак считам, че най-добрите условия за гласуване в чужбина, а и в страната, ще постигнем при организирането на изборите по съвременен начин - като една от модерните, макар и не безпроблемна възможност е електронното дистанционно гласуване.

Станете почитател на Класа