ЗЛОВЕЩО БЪДЕЩЕ

ЗЛОВЕЩО БЪДЕЩЕ
  • Written by:  classa.bg**
  • Date:  
    12.07.2016
  • Share:

Една от най-секретните стратегии на Монсанто – световен производител на различни видове торове, пестициди и трансгенни семена за посев, е да инвестира в различни предприятия и научни лаборатории, които правят изследвания в областта на здравето, болестите, развитието, живота и смъртта на пчелите – даде резултат.

 

Монсанто обяви, че вече е създадена генно-модифицирана, трансгенна пчела. Тази новина бе съобщена на 29 април 2016 година.

• МОНСАНТО изби 667 пчелни семейства в Северна България

 

Според представители на корпорацията това е велико постижение на науката и учените на Монсанто, защото създадената от тях генно-модифицирана пчела е устойчива на масовата употреба на пестициди, които съдържат различни неоникотиноидни съединения. Неоникотиноидните пестициди са токсични, отровни субстанции, които се употребяват главно в земеделието за защита на растенията от различни вредители. Те се натрупват в почвата и често проникват и в подпочвената вода. Имат продължителен и устойчив ефект и много бавно се разграждат. Тази негова специфика поставя сериозни проблеми за живите организми, особено насекомите и на първо място пчелите, които са потърпевши, но не са цел при използването на различните пестициди.

 

Много пчелари в САЩ и по целия свят са убедени, че именно масовата употреба на различни пестициди, съдържащи неоникотиноидни съединения са главната причина за гибелта на хиляди пчелни семейства и появата на синдрома на празния кошер, първоначално в САЩ, а след това и в Европа.

 

„Това са и причините в лабораториите за Високи Технологии /High Tech/, за пръв път в света да се създаде трансгенна пчела. Тази пчела с променени гени е изключително устойчива на всички видове пестициди, които се произвеждат не само в САЩ. Тя е устойчива и при употребата на пестициди, съдържащи седем пъти повече неоникотиноиди в сравнение с тези произвеждани и използвани сега" – обяви директорът на Научно-Изследователската дейност в Монсанто.

 

Учени, които са работили, работят и сега по създаването и усъвършенстването на тези пчели съобщават, че в близко бъдеще генетиката на тези пчели ще бъде променена по такъв начин, че те няма да могат да си отглеждат пчелни майки, даже и ако лаврите бъдат хранени с пчелно млечице.

 

Американският гигант в началото ще предлага на пчеларите в САЩ, а след това и в Европа пчелни майки – с променени гени /трансгенни майки/, които ще са адаптирани за специфичните нужди на различни пчелни колонии, от 500, 5 000 или 50 000 индивида.

В Патентното Ведомство на САЩ е внесено свидетелство, искане за издаване на патент за създадената от Монсанто трансгенна пчела.

• МОНСАНТО изби 30 милиона пчели край Балчик

 

Уважаеми читатели,

 

Колеги пчелари,

Материалът, който прочетохте, получих от мои приятели-френски пчелари. След като прочетох този материал аз останах изумен. Обхвана ме силен гняв. Казах си – значи така! Международният конгломерат МОНСАНТО – световен производител на пестициди, които тровят и погубват хиляди пчелни семейства по целия свят, производителят на ГМ СЕМЕНА, които се засяват и от които поникват ГМ Растения, което е и една от причините за изчезването на десетки, а може би и стотици видове, като по този начин се нарушава създаденото и съществуващото от векове биологично равновесие и разнообразие на Планетата Земя, сега е загрижен за здравето на пчелите.

 

Сега, един от виновниците за всичко това ни предлага спасение.

 

Какво е то? Ами, разбира се – генно модифицирани пчели и пчелни майки.

 

Забележете – пчели, които няма да могат сами да залагат маточници и да отглеждат пчелни майки, както са го правили 160 милиона години. В резултат на това, пчеларите няма да могат сами да произвеждат пчелни майки и ще бъдат принудени да купуват генно променени пчелни майки и пчели, произведени в научните лаборатории на Монсанто.

 

Аз, а сигурен съм и всеки, който прочете този материал си задава въпросите:

 

Каква е причината да се вложат стотици милиони в този проект?

 

Какви са целите на този проект?

 

Отговорът на тези въпроси е лесен и еднозначен. Става въпрос за увеличаване на печалбите, но никой не си дава сметка за последствията. Всичко това може да доведе в началото до нарушаване биологичното равновесие, а след това и до пълното унищожаване на растителния и животинския свят на Планетата-Земя, нашия дом.

 

Ще завърша с една мисъл на Великият Гьоте:

 

„Където глупостта е образец, Там разумът е безумие".

Източник: Пчеларски Вестник / zapchelite.eu

 

• → В Н И М А НИ Е ! – ГМО в БЪЛГАРИЯ ! ←•

CHEMTRAILS + HAARP + MONSANTO = ТОТАЛЕН БИО-КОНТРОЛ
БИОТЕРОРИЗЪМ
ГЕНОЦИД НАД ЧОВЕЧЕСТВОТО
ИЗВЪРШВАН ОТ БИОТЕХНОЛОГИЧНАТА И ГЕННО НЖЕНЕРНАТА
ВОЕННА ИНДУСТРИЯ НА САЩ ПОД ШАПКАТА НА НАТО !

Станете почитател на Класа