Можете ли да дешифрирате това "извънземно" съобщение ?

Можете ли да дешифрирате това "извънземно" съобщение ?
 • Астрофизик от Института Макс Планк, базиран в Гьотинген, Германия, е разработил двоичен код, за да види дали някой би могъл да разчете извънземно послание.

  "Да предположим, че телескоп на Земята получава поредица от импулси от все още неидентифициран източник извън слънчевата система. Източникът е звезда на около 50 светлинни години от Земята. Импулсите са под формата на къси и дълги сигнали и са получени в много тясна лента с честота 452.12919 MHz. Компютърен алгоритъм идентифицира изкуствения характер на импулсите, импулсите носят послание и тези импулси представляват двоични цифри. Да предположим още, че вие ​​ - по някаква причина - сте поставен начело да декодирате съобщението". Това е тази любопитна задача, предложена от Рене Хелър.

  Можете да намерите пълния код тук и да участвате в конкурса, наречен Seti Decrypt Challenge, чиито резултати ще бъдат обявени на 3 юни.

  Хелър уточнява, че след успешното декодиране на съобщението, ще трябва да сте в състояние да идентифицирате този вид "извънземни", колко дълго средно те живеят, размерите на предавателното устройството на сигнала, колко дълга е била комуникацията през галактиката, на какъв тип обект те живеят и възрастта на слънчевата им система.

  Конкурсът дава възможност за сътрудничество и някои ентусиасти вече са публикували напредъка им в социалните мрежи под етикета #SetiDecryptChallenge.

  "Изпратете ми вашите решения по електронната поща ( This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it. ), Twitter (@DrReneHeller) или Facebook (DrReneHeller)" предлага ученият.

Станете почитател на Класа