Математическа задача от училище в САЩ взриви Интернет

Математическа задача от училище в САЩ взриви Интернет
  • Written by:  Ш. Меламед
  • Date:  
    30.10.2015
  • Share:

Един прост изпит на американски ученик, който предлага алтернатива за решение за една много проста задача, разпали спорове в интернет. Въпреки че младежът е получил правилния отговор, учителят е преценил, че това е недостатъчно.
Една задачите на изпита по математика е била " използване на стратегията за многократно сумиране за решаване на 5x3 ". Третокласникът успял да намери правилния резултат от умножението (15), но самият процес на изчисление ("5 + 5 + 5") бил отбелязан от учителя като неправилен. Според преподавателя, ученикът трябвало да напише "3 + 3 + 3 + 3 + 3", отбелязва The Independent.
Детето също не успяло още веднъж в същия тест, където било нужно да се "нарисува една матрица, за да се покаже решението на 4x6". Ученикът начертал шест реда с по четири линии всеки, а правилния отговор, според учителя, бил да се начертаят четири линии с по шест ивици.

Станете почитател на Класа