МВФ: САЩ притежават 29% от световния дълг

МВФ: САЩ притежават 29% от световния дълг
  • Written by:  Ш.Меламед
  • Date:  
    19.08.2015
  • Share:

Според последните данни, публикувани от МВФ, САЩ представляват 29,05% от общия дълг, въпреки са 23,3% от световната икономика.
Според изчисления на МВФ, публичният дълг на САЩ представлява 29.05% от световния дълг, съобщава "Business Insider".
Държавният дълг на САЩ е с 3.4% повече от БВП, в страна, която представлява 23,3% от общата икономическа продукция.
Япония е на второ място в списъка на страни с по-висок публичен дълг с 19,99%, докато Китай, втората по големина икономика в света, има само 6.25% от световния дълг.
Дългът на САЩ, Япония и европейските държави, представлява 75% от общия световен дълг.

Станете почитател на Класа