Япония създаде първите осезаеми триизмерни образи

Япония създаде първите осезаеми триизмерни образи
  • Written by:  Ш.Меламед
  • Date:  
    03.07.2015
  • Share:

Японската компания Aerial Burton представи 3D екран Fairy Lights, в който капчици плазма, създадена от лазери, директно образуват триизмерен образ във въздуха. Основната характеристика на този модел е възможността да се докоснат изображенията и да ги променяме чрез докосване, съобщава списание IEEE Spectrum.
Използваната технология за формиране на триизмерни пиксели йонизиран газ (плазма) не е нова. Същото дружество вече е представило други 3D екрани, създадени по същата идея. Тяхното предимство, за разлика от холографския екран, е пълната независимост на картинката от ъгъла на гледане. Това повишава до ново ниво качеството на изображенията в три измерения: те са интерактивни, осезаеми и в същото време напълно безопасни.
Триизмерните пиксели са образувани чрез йонизация на въздуха във фокусната точка чрез серия от изключително кратки импулси на инфрачервен лазер и този въздух преминава през триизмерен скенер. От него излизат капчици плазма, а излишната енергия излиза под формата на фотони синьо-бяла светлина.
3D пикселите изчезват много бързо, поддържането на стабилността на изображението изисква десетки и стотици хиляди лазерни импулса в секунда. Използват се лазери, чиито импулси са толкова къси, че нямат време да навредят на човешката кожа. В същото време, при докосването плазмата заблестява по-силно и шокови вълни създават усещането за допир.
Създателите се надяват, че напредъкът може да бъде използван за създаване на интерактивни табели и сигнали, които могат да показват анимирани лесно видими предупреждения при извънредни ситуации.

Станете почитател на Класа