Goldman Sachs: "Запасите от злато, диаманти и цинк ще се изчерпят след 20 години"

Goldman Sachs: "Запасите от злато, диаманти и цинк ще се изчерпят след  20 години"
  • Written by:  Ш.Меламед
  • Date:  
    02.04.2015
  • Share:

Експертите от банка Goldman Sachs прогнозират, че проучените запаси от злато, диаманти и цинк ще са достатъчни още за 20 години. Проучени запаси от платина, мед и никел, от своя страна, ще бъдат изчерпани в рамките на 40 години.
"Ниската концентрация на благородни метали в земната кора, в съчетание с малкия брой на находища с високо качество показва, че редица метали отново може да поскъпнат много в близко бъдеще . Стойността на така наречените благородни метали и на диамантите произлиза от факта, че те са рядкост", казва анализаторът. "Златото се използва за измерване на богатството повече от 4000 години, след като древните египтяни открили, че този метал е не само блестящ и тежък, но и рядък. Относителният недостиг на суровина за тях и вярата на пазара, че нови открития са малко вероятни, ще импулсира цените на тези стоки".
Анализатори от Банк ъв Америка Мерил Линч препоръчват инвестиране в злато. Според тях, скоро може да се постигне повишаване на цената на златото до $ 1300 за тройунция.

Станете почитател на Класа