СБЖ не отписва член на Управителния съвет от Търговския регистър, НОИ го лишава от обезщетение

СБЖ не отписва член на Управителния съвет от Търговския регистър, НОИ го лишава от обезщетение
  • Written by:  classa.bg
  • Date:  
    24.03.2020
  • Share:

23 март 2020 г.
София

ЕКИП НА PRESS BG NEWS AGENCY
EКИП НА THE NEWS BG REPORTER | ONLINE MEDIA

НОИ няма да отблокира забраната си за обезщетение на журналиста Иван Върбанов - бивш Главен секретар на Съюза на българските журналисти /СБЖ/ и член на Управителния съвет, докато СБЖ не направи корекции в Търговския регистър и АПИС, в съответствие с настъпилите промени. Това е решението на Главен инспектор Инна Киркова, от отдел "Вътрешни ревизии" на НОИ, която е натоварена да извърши проверка по казуса със спрените обезщетения и здравни на журналиста.

 

Съгласно чл. 39, т.12 от Устава на СБЖ: "Управителният съвет осигурява вписването на промените в обстоятелствата по чл.18 от Закона за юридическите лица с нестопанска цел". Иван Върбанов се оттегля от заеманите от него длъжности - Главен секретар и член на УС на СБЖ на 18-ти октомври 2019 година с мотива "изтичане на мандата". Съгласно Кодекса на труда, работодателят е издал Заповед за прекратяване на трудовото правоотношение с Върбанов в качеството му на Главен секретар, а Управителният съвет е взел съответното решение за оттеглянето на журналиста от управленските и представителните му правомощия.

 

Вече пети месец - считано от 18-ти октомври 2019 г. до днес 23 март 2020 г., УС на СБЖ не е предприел съответните действия за заличаването на Иван Върбанов от Търговския регистър и АПИС като член на УС и Главен секретар. Така, за властите - в това число и за НОИ, Върбанов продължава да бъде лице, член на управляващия борд на организацията, ползващо се от съответните правомощия и статут.

 

Главен инспектор Инна Киркова коментира, че липсата на заличаване от регистрите е единствената причина за решението на НОИ да спре изплащането на обезщетение и здравни. "В мига, в който СБЖ предприеме необходимите административни действия съгласно изискванията на закона, то ние ще можем да възвърнем полагащите се суми на журналиста", е становището на Инна Кирчева от НОИ.

 

Предстои служителката да изпрати съставен Констативен протокол в СБЖ, но тъй като администрацията е в отпуск заради коронавируса, то това ще стане след вдигането на карантината и възобновяването на дейността в централата на Съюза на българските журналисти.

 

Заради бездействието на СБЖ и отказа да бъде направена бърза и навременна актуализация на данните на Управителния съвет в Търговския регистър и АПИС, Иван Върбанов търпи неимуществени вреди. Журналистът има право да потърси правата си по съответния административно-правен ред.

 

targovski register


ОТКРИТИТЕ ВЪПРОСИ ПО КАЗУСА ОСТАВАТ:

1. Защо СБЖ не предприема актуализацията на променените данни и обстоятелства на членовете на Управителния си съвет вече пети месец (към датата на публикацията)?


2. Защо НОИ установява административните пречки за изплащане на дължими обезщетения едва след като Иван Върбанов обжалва присъдените му първоначално минимални суми?


3. Постановеното от Евелина Лазарова, подписала за Теодор Василев, спиране на обезщетенията и здравните на журналиста наказателен акт ли е, заради предприетото обжалване и настояването за преизчисляване на сумите?


4. Защо проверката на НОИ продължава извън допустимите от закона срокове? Защо се протакат действията на НОИ по изясняване на обстоятелствата по казуса?


5. Дали цялото бавене на всички процесуални действия на служителите на НОИ не цели да се стигне до настъпването на крайния срок - месец април 2020 г., указан в първоначалното решение, и така по естествен път да отпадне необходимостта от изплащане на обезщетенията.


6. Защо от 11 февруари 2020 година, когато е съставено Определението на Директора на ТП на НОИ - София град, разписано от името на Евелина Лазарова, НИКОЙ не е работил по казуса; не е изискана навреме и в срок документацията от двете проверявани институции, визирани в констатациите; никой не е постановил съответните решения и не е съставил съответните констативни протоколи за нарушенията, установени в хода на безсрочната проверка?


7. Защо към днешна дата - 23 март 2020 г., НЯМА ПРОИЗНАСЯНЕ ПО КАЗУСА ОТ НОИ, съгласно изискванията на закона и осигурителния кодекс? (Нeка не бъде изтъквана като причина коронавирусната епидемия, моля!)

 

16A0BB0F-EF78-4F03-9D67-361BFDC22C9F


ТЕЗИ ВЪПРОСИ ОСТАВАТ В СИЛА И ОТПРАВЯМЕ НА ВНИМАНИЕТО НА УПРАВИТЕЛЯ НА НОИ - ИВАЙЛО ИВАНОВ.

А ИЗВОДИТЕ - СА КРИСТАЛНО ЯСНИ.

И ПОСЛЕДСТВИЯТА НА ЕДИН КАЗУС "ПАРАГРАФ" 22.
А ЗА ЖУРНАЛИСТА ИВАН ВЪРБАНОВ, ЯВНО, Е ПОДГОТВЕН ЕДИНСТВЕНО ИЗХОДА - "ДА ИЗПИЕ ЕДНА ЧАША СТУДЕНА ВОДА" ?
НО, ТОГАВА КАКЪВ Е СМИСЪЛЪТ ОТ ОСИГУРЯВАНЕТО НА ГРАЖДАНИТЕ, КОГАТО В ПРИ НЕОБХОДИМОСТ СЕ ОКАЗВА, ЧЕ МЕХАНИЗМЪТ НЕ РАБОТИ!!!

КАК РАБОТИ СИСТЕМАТА?
КОЙ Е ОТГОВОРЕН?


Призоваваме УС на СБЖ да предприеме необходимите действия в оперативен порядък, за да впише настъпилите обстоятелства и промени, касаещи състава на управителния орган и в частност да отпише Иван Върбанов от Търговския регистър и АПИС.


Очакваме писменото становище на НОИ по казуса, писменото заключение и произнасяне на Главен инспектор Инна Киркова!

Очакваме справедливо разрешение на казуса!


София, 23 март 2020 г.

Екип на PRESS BG news agency
Eкип на The News BG Reporter | online media

Станете почитател на Класа