Разработиха метод за превръщане на чашки в лъжички

Китайски физици са разработили теоретичните основи на технология, която ще позволи "превръщането" на едни обекти в други, съобщиха "Ню сайънтист" и БТА.
Възникването на оптична илюзия се дължи на използването на метаматериали, чиито свойства зависят от структурата, а не от химическия състав. Те по специален начин изкривяват лъчите на светлината. Например метаматериали с отрицателен коефициент на пречупване могат да направят невидими намиращи се зад тях или до тях предмети.
Авторите на новата разработка са решили да използват свойствата на метаматериалите не просто за получаване на илюзията, че предмета го няма, а за изобразяването на друг предмет. За да може например наблюдателят да види лъжица, е нужно пътищата на възприеманата от него светлина да са изкривени така, както и на светлината, отразена от лъжичката. Теоретично е възможно да бъде създаден метаматериал, способен да изкривява лъчите именно по този начин.
За да се "превърне" чашката в лъжичка, е необходимо първо да бъдат "изтрити" лъчите, отразени от чашката, и да бъдат "заменени" с лъчи, създаващи изображението на лъжичка. Различните участъци на хипотетичния метаматериал могат да направят тези "фокуси" със светлината.

Станете почитател на Класа