Биогоривата могат да изчистят замърсяванията от Чернобил

Замърсените с радиоактивни частици площи след аварията в атомната централа в Чернобил могат да бъдат почистени по един разумен начин – с отглеждането на култури, от които се произвеждат биогорива, съобщи „Ню Сайънтист“.
Беларус – страната, която бе засегната най-много от катастрофата, планира да използва посевите за извличане на радиоактивните метали стронций и цезий. Така почвата в тези райони отново ще стане подходяща за отглеждане на храни само след няколко десетилетия вместо след стотици години.
Около 40 хил. кв. км в Югоизточен Беларус са толкова силно замърсени с радиоактивни изотопи от намиращата се наблизо атомна централа Чернобил през 1986 г., че няма да са годни за отглеждане на храни през следващите няколко века, тъй като тези елементи няма да бъдат разградени.
Екип от ирландски технолози в областта на биогоривата обаче се надява да договори с беларуски държавни агенции закупуването на радиоактивно захарно цвекло и други култури, отглеждани върху замърсените площи, от които ще бъдат произведени биогорива. От компанията Greenfield Project Management настояват, че никакви радиоактивни материали няма да попаднат в биогоривата, тъй като единствено етанолът ще бъде извличан от културите. Тежките радиоактивни остатъци ще бъдат изгорени в електроцентрала, при което ще бъде произведен концентриран „радиоактивен прах“. Той на свой ред може да бъде съхраняван в съществуващите вече заводи за преработка на радиоактивни отпадъци.
От Международната агенция за атомна енергия обаче смятат, че въпреки че процесът по извличане на биогоривата е безопасен, за момента нито Беларус, нито Ирландия разполагат с адекватни съоръжения за ликвидиране на радиоактивни отпадъци. Според експертите съоръженията, построени в Беларус с тази цел след аварията в Чернобил, не са подходящи, така че ще трябва да се осигури безопасното складиране на отпадъците, докато в страната не бъдат построени по-надеждни съоръжения. Засега Минск не е изразил позиция по проекта, въпреки че явно се стреми към разрешаването на проблема. Миналата година постоянният представител на страната в ООН посочи изчистването на почвата като приоритет номер едно за беларуското правителство.
Градът Чернобил се намира близо до границата на Украйна с Беларус. Заради посоката на вятъра по време на аварията в атомната централа обаче 80% от радиоактивните вещества от горенето на реактора попаднаха на територията на Беларус. В резултат на аварията растителността и почвата бяха замърсени със силно радиоактивните изотопи стронций-90, цезий-137, плутоний и америций. Най-замърсените райони бяха евакуирани, но 8 милиона души все още живеят в по-далечните околности, които също не бяха пощадени от радиацията. Земеделците продължават да отглеждат зърнени култури там. Радиоактивните материали обаче са концентрирани в корените и стеблата на растенията, които остават в почвата след прибирането на реколтата. Така на практика почвата остава също толкова замърсена, колкото веднага след аварията.
От Greenfield планират да построят първата дестилационна инсталация за биогорива следващата година в град Мозир, който е близо до една от най-замърсените области. Съоръжението на стойност 500 млн. евро ще произвежда 700 млн. литра биогорива годишно от 2011 г. Ако бъдат предоставени средства, се планира изграждането на още десет инсталации.

Станете почитател на Класа