Молбите са по-ефикасни, когато са отправени към дясното ухо

Хората са по-склонни да изпълнят молба, която са чули с дясното ухо, твърдят италиански учени, цитирани от EurekAlert и БТА.
Лука Томази и Даниеле Марцоли от университета "Габриеле д'Анунцио" са изследвали естествените предпочитания към лявото и дясното. Те стигнали до извода, че тези предпочитания, свързани с функционалната асиметрия на мозъка, се проявяват в ежедневното общуване.
Известно е, че устната реч се възприема по-добре с дясното ухо, защото то е свързано с лявото полукълбо на мозъка, което доминира при обработване на вербалната информация. Досега обаче опитите за проверка на слуховите предпочитания в човешката комуникация са провеждани само в контролирани лабораторни условия.
Италианските учени изследвали слуховите предпочитания при общуване в шумни нощни клубове. При първото изследване, обхванало 286 души, те установили, че 72% от наблюдаваните се обръщат към събеседника си с дясното ухо. Във второто изследване, осъществено сред 160 души, учените тихо произнасяли нещо безсмислено и изчаквали човекът да се заслуша. След това го молели за цигара. 58% обръщали дясното си ухо, а 42% - лявото. Жените обаче обръщали предимно дясната си страна. При това проучване не е била открита връзка между броя получени цигари и това от кое ухо е приета молбата.
При третото изследване учените се обръщали с молба за цигара към доброволците (176 на брой) или отляво, или отдясно. Те получили значително повече цигари, когато ги заговаряли от дясната им страна. Резултатите потвърждават доминантността на дясното ухо и лявото полукълбо на мозъка за вербалните комуникации.

Станете почитател на Класа