Ледът в Гренландия се топи по-бързо от очакваното

Гренландската ледена покривка се топи по-бързо от очакваното, сочи ново проучване, цитирано от „Сайънс дейли“.
Според резултатите от изследването, извършено от Университета във Феърбанкс,Аляска, топенето на ледената покривка може да предизвика увеличаване на световното морско равнище с 25% през следващите 13 години. Става ясно, че нивото на моретата се покачва с над 3 мм годишно, което е 50% по-бързо в сравнение със средните нива за миналия век. Екипът от изследователи установил, че наслагването на ледената покривка е намаляло, докато аблацията – комбинация между изпаряване, топене и откъсване, се увеличава.
Според новите данни след 1995 г. ледената покривка е губила по 265 куб. км годишно, което е допринесло за увеличаване на световното морско равнище с около 0,7 мм всяка година. Тези резултати обаче не отчитат разширяването на ледената маса в отговор на повишаващата се температура, поради което цифрите могат да се окажат двойно по-големи.
Ледената покривка на Гренландия привлича сериозен интерес от страна на изследователите през последните години, тъй като се смята за един от основните показатели за климатичните промени. В началото на 2001 г., както и през 2007 г. при откъсване на огромни парчета от ледниците в океана попаднаха около 80 кв. м лед наведнъж. Изследователите проучват подобни мащабни събития, както и по-малко драматични явления като постоянното топене.
Топенето на арктическите ледове има два основни ефекта върху океана. По-голямото количество вода допринася за увеличаването на глобалното морско равнище, което на свой ред оказва влияние върху крайбрежните територии по цялата планета. Освен това водата от топящите се ледове променя солеността на световните океани, което може да има отражение върху океанските екосистеми и смесване на водата на голяма дълбочина.
„Увеличаването на морското ниво ще се окаже проблем в бъдеще за хората, живеещи в крайбрежни територии. Дори и незначително покачване на равнището на водата може да засегне сериозно тези общности. Надяваме се, че това изследване ще предостави точна информация, която да помогне за разработването на план за опазване на тези хора“, казват от изследователския екип на Университета в Аляска.

Станете почитател на Класа