Стартира процедурата за завод за отпадъци

"Класа"

9 са кандидатите за строежа на боклук в София. Това стана ясно вчера при отварянето на офертите за участие в откритата процедура за "Проектиране и строителство на завод за механично-биологично третиране на отпадъци на площадка "Садината".
Фирмите са: обединение „Хут – Станилов“, обединение „МБТ Садината“, консорциум „Сиес - Балканстрой Садината“, консорциум „Садината –МБТ“, „Алпине Бау Гмбх България“, консорциум „Мостостал – Екосистем – Келаг - Риск инженеринг - Енергоремонт“, консорциум „Кордеел - УТТ“, „Холдинг Пътища“ АД и консорциум „Данеко - Валмекс Садина МБТ“.
Участникът, който ще проектира и строи завода, ще стане ясен до май 2010 г., обяви зам.-кметът по екология Мария Бояджийска. В комисията за разглеждане на офертите влизат представители на общинската администрация, общински съветници, представители на МОСВ и на Министерство на финансите. Според Бояджийска с еднаква тежест при оценяването на офертите ще се разглеждат оперативните разходи и разходите за експлоатация. Цената за проектиране и строителство на завода няма да може да се увеличава след сключването на договора с изпълнителя, каза още Бояджийска.
„Във всеки консорциум, който кандидатства за процедурата, има фирма с опит в строителството на подобен тип инсталации, като в някои случаи това е деклариран подизпълнител на участващия в процедурата“, обясни тя. Според Бояджийска, ако договорът за строителство на столичния завод за преработка на отпадъци бъде подписан в средата на годината, на практика изграждането на инсталациите може да започне още в края на 2010 г.
Проектирането и строителството на съоръжението трябва да
завършат за 23 месеца, след които ще има 12-месечен гаранционен
срок. За изграждането на завода вече са осигурени около 250 млн. евро, повечето от които са по европейските програми. Изпълнителят на съоръжението ще получи и правото да го експлоатира за срок от три години.

Станете почитател на Класа