Антикорупционно бюро ще отнема незаконно придобити пари

Антикорупционно бюро ще отнема незаконно придобити пари
  • Written by:  classa.bg
  • Date:  
    01.06.2016
  • Share:

Антикорупционният закон мина на първо четене в правната комисия на Народното събрание, съобщи novini.bg. Това се случи с 11 гласа „за”, 2-„против” и 4-„въздържал се”. Новият вариант на законопроекта предвижда създаването на единен антикорупционен орган – Национално бюро за предотвратяване на корупцията и за отнемане на незаконно придобито имущество. Той обединява четири органа – Комисията за предотвратяване и установяване на конфликт на интереси, Комисията за отнемане на незаконно придобито имущество, Център за превенция и противодействие на корупцията и организираната престъпност (БОРКОР) и звеното в Сметната палата, което приема и проверява имуществените декларации. Според вносителите, по този начин се създава необходимата връзка между функциите по проверка на имуществените декларации, установяването на конфликт на интереси, отнемането на незаконно придобито имущество и изготвянето на тази основа на анализи за оценка на риска. В законопроекта е предвидено, че Бюрото ще се състои от директор и четирима заместник-директори, избирани от Народното събрание. Бюрото има териториални структури, а служителите ще му минават тестове за почтеност, включително и проверки с полиграф. По време на заседанието на Комисията присъства и заместник министър-председател по координация на европейските политики и институционалните въпроси Меглена Кунева.

Станете почитател на Класа