Цветан Цветанов, депутат от партия „Ред, законност и справедливост“: Подкрепихме бюджета, но не сме безрезервни

- Г-н Цветанов, парламентарната група на РЗС подкрепи бюджета за 2010 г. на правителството на ГЕРБ? Безрезервна ли е тази подкрепа и кои параметри ще наблюдавате най-стриктно дали се изпълняват?
- Ние ясно заявихме, че ще подкрепим бюджета за 2010 г., но с повишено внимание ще наблюдаваме областите на социалното подпомагане и здравната система. Не считаме, че в период на криза трябва да се орязват средства точно от тези сфери, защото когато хората започнат да се хранят по-зле, започват да боледуват повече. Съответно това ще бъдат областите, където ще следим внимателно дали изоставането или неглижирането на тези проблемни зони в следващите месеци може да стане една от причините за оттегляне подкрепата ни към правителството.

- Но дори Емилия Масларова, бивш социален министър и сегашен опозиционен депутат, призна, че за първи път от десет години насам бюджетът за социална дейност е толкова висок.
- Говорим за социалния бюджет като процент от реализирания БВП, а иначе сумата като абсолютна стойност е близка до тази, която бе през 2009 година. Когато правеше своето изказване, г-жа Масларова имаше предвид икономическата ситуация през 2009 г., но през 2010 г. се очаква ръст на безработицата, а оттам нататък ще бъдат необходими доста по-сериозни суми като процент от БВП за осигуряване на социалните плащания. Затова считам, че нейното изказване не е много коректно.

- Тогава съгласни ли сте с мнението на икономистите от БАН, че бюджет 2010 прави реверанс към богатите хора в България? Става въпрос за работодателите, които ще плащат намалена ставка за осигуровки на своите работници, и ниския горен праг за социално осигуряване?
- Всеки има право да изразява своето мнение, още повече - членовете на БАН бяха засегнати от изказването на финансовия министър (за „феодалните старци“ - б.а.). Затова считам, че тяхната забележка може би донякъде отговаря на истината, но в своята дълбока същност нашата дясна партия е за еднакво данъчно третиране на всички субекти в България. След като всички имат право на едни и същи придобивки и блага, които произтичат от държавата, защо не и да плащат еднакъв процент от доходите си на държавата. В този смисъл човек, който получава 200 лв. и плаща 20 лв. осигуровки, ползва същите права по отношение на защита от държавата, като човек, който получава 2000 лв. и плаща 200 лв. на месец под формата на данъци. Вероятно хората от БАН имат някакво основание, но ние считаме, че икономиката на България трябва да бъде задвижена с висока трудова заетост чрез осигуряване на подходящ бизнес климат и инвестиционна среда, така че да можем да привлечем инвестиции, да развиваме собствен бизнес и оттам да генерираме заетост. Само така можем да намалим средствата, необходими за социалната сфера. Винаги е по-добре хората да работят и да плащат данъци, отколкото да разчитат на държавата да ги подпомага в моменти на криза.

- Подкрепя ли партия РЗС философията на правителството - бюджет 2010 да е балансиран и да не се допуска дефицит?
- Подкрепяме я, защото това е бюджет, както се изрази министър Симеон Дянков, наложен ни от финансовата криза. Имаме почти 10 млрд. лв. неизпълнение на приходната част, т.е. очакванията за тази година са БВП да е с 10 млрд лв. по-малко от заложения в тазгодишния бюджет. Има разминаване в действителните приходи, а оттам се налага корекция на разходната част. Неизвестността, в която ни поставя следващата година, налага организацията на едни сериозни буфери в бюджета за тази година. Както и членовете на правителството заявиха, ако се случи така, че икономическата ситуация стане по-оптимистична от заложената в бюджета, средствата веднага ще бъдат насочени към проблемните сфери. Както знаете, браншовите организации заявиха готовност за протести и ще трябва да се потушава общественото недоверие.

- Очаквате ли протести след Нова година?
- Определено очакваме протести, защото най-тежките дни на кризата ще бъдат между първото и второто тримесечие от 2010 година. Тогава хората ще усетят какво означават цифрите, които в момента приемаме с този бюджет. За съжаление, ние нямаме друг вариант, освен да подкрепим бюджета, защото това са цифрите на суровата действителност, в която сега се намира България. Както казах, срокът на нашата декларирана подкрепа изтича в края на януари. Тогава въз основа на съпоставянето на цифрите, заложени в бюджета, и реалното изпълнение на ангажиментите на правителството в социалната сфера, ще преценим дали да продължим с по-нататъшната си подкрепа за правителството на ГЕРБ.

Интервюто взе Лили Мирчева

Станете почитател на Класа