Пармалентарната комисия за ДАНС получи пълен контрол над агенцията

Парламентарната комисия за контрол на Държавната агенция „Национална сигурност“ (ДАНС) ще има пълен контрол върху водените от агентите преписки и оперативни дела. Това предвиждат одобрените вчера от депутатите вътрешни правила за работа на комисията.
Според него народните представители ще могат да правят проверки по текущите оперативни дела, като и ще имат право да следят доколко се спазват процедурите, предвидени по закон, както и вътрешните правила на ДАНС. Комисията ще има пълен контрол и за разходването на средства в агенцията, тя ще определя бюджета, структурата, състава и възнагражденията на агентите в ДАНС.
Според гласувания текст заседанията на комисията ще бъдат закрити. Предвижда се още парламентарен контрол да бъде упражняван за законосъобразността и целесъобразността на действията на агенцията, базиращи се на действащите стратегически документи за националната сигурност и сключените международни договори.
Парламентарната комисията за контрол на ДАНС ще следи и дейността на Държавната комисия по сигурност на информацията (ДКСИ). Това стана ясно, след като депутатите приеха правилника за работа на органа. В правомощията на ДКСИ е да проверява лица за достъп до класифицирана информация и да издава сертификати за достъп. В мотивите за това, комисията за контрол на ДАНС да следи и работата на ДКСИ, е посочено, че по този начин ще може да се контролира и пренос и съхранение на класифицирана информация, както и достъпа на лицата до нея.

Станете почитател на Класа