Първо уволнение във военното ведомство

Военният министър Николай Младенов освободи вчера от длъжност директора на агенция "Социални дейности" Мери Саханджиева. Това е първата смяна на възлов служител в министерството след идването на новото правителство на власт. Според пресслужбата на Министерството на отбраната, официалната причина за отстраняването на Саханджиева е самостоятелното й решение да закрие социалните кухни за военно-инвалиди и ветерани, за да се реализират финансови икономии. В момента тече вътрешна проверка в агенцията. Саханджиева направила предложение до военния министър за закриване на кухните, но още преди да изчаква решението му, уведомила военно-патриотичните съюзи, че от 1 септември ще спре финансирането. В страната работят 23 социални кухни по проекта "Признателност" - в София, Бургас, Стара Загора, Велико Търново и други градове.

Станете почитател на Класа