Цветан Симеонов, председател на Българската търговско-промишлена палата: Трябва да се правят по-смели реформи

- Господин Симеонов, отпреди ден сте председател на БТПП. Кои са другите нови лица в управлението на палатата?
- Това беше 32-рото общо редовно събрание, с нормален дневен ред, в това число и избор на нови органи. Те са формирани, вече се подготвят нови членове на изпълнителния и на управителния съвет, което ще отнеме повече време, защото се състои от 88 човека. Това показва голям интерес към дейността на палатата. От няколко месеца имаме сведения, че интересът към дейността на палатите в света расте, защото услугите ни са качествени и евтини.
Много висок процент посещаемост имаше на общото събрание. Мой заместник ще бъде Георги Стоев, досегашен член на УС, човек с няколко мандата в изпълнителния съвет, с опит, образование, езици – английски, японски. Имаме в изпълнителния съвет експерт по финанси и данъци, което е важно и за палатата, и за фирмите, за да можем да формулираме добри предложения. Работа ще има много, тя се увеличава.
Г-н Божинов видя голямо затруднение да бъде приета оставката му. И наистина всички бяха единодушни, че той е ниво, над 35 години в палатата. Това е живот, отдаден на БТПП, която помага почти безвъзмездно на бизнеса.
Събранието прие добри документи. Един от тях е обръщение към политическите сили и насоки за работата на палатата през следващия 5-годишен период.

- Какво казвате на политиците?
Казваме им, че трябва да се правят смели реформи. Никой не ни слушаше, когато преди 5 г. на общо събрание на БТПП се появиха двете десетки – данък общ доход и корпоративен данък от 10% и впоследствие това стана реалност.

- Коя е най-близката цел, която си поставяте в работата си?

Това може да се види в приетите насоки от общото събрание. Има предложения във връзка с кризата, една голяма цел от обществения договор, който при предишните избори предложихме на политиците, но само две партии подписаха. Той обаче остава открит като съдържание, а също и мерки в борбата с кризата в енергетиката. Това са новите елементи в иначе традиционната ни програма – намаляване на данъците, опростяване на икономическата среда, облекчаване на трудностите за бизнеса, лицензионните режими и т.н.

- Каква е вашата оценка за услугите на Търговския регистър?
- БТПП настояваше отдавна Търговският регистър да бъде като вид и формат това, което той представлява днес. Той трябва да позволява лесно започване на бизнес. Ако хората бъдат обезкуражени още на първото стъпало – регистрацията на фирма, какво остава за проблемите по-нататък.

Станете почитател на Класа