Отвод на съдия пак отложи делото на СДС

Отвод на съдия отложи за пореден път делото за регистрацията на новото ръководство на СДС. Магистратът Николай Маджаров се отказа да гледа делото заради жалби на изключените от синята партия Пламен Юруков, Пламен Радонов, Янко Велев, Иван Кънев и Николай Гацев. Петимата са настояли за отвод на съдиите и за спиране на производството. Според тях има съмнения в обективността на съда, тъй като делото било насрочено съмнително бързо.
На 30 април Върховният касационен съд отмени отказа на градския съд за регистрация на Мартин Димитров и върна делото на първа инстанция за преразглеждане от друг състав. С отвода на съдия Маджаров делото се връща за ново разпределение по случаен принцип. То трябва да се падне на друг съдебен състав, който да се произнесе по въпроса за регистрацията на партийното ръководство на сините.
Междувременно от Сметната палата обявиха, че са издали заверено копие на удостоверение за представените годишни финансови отчети на СДС за последните три години по писмена молба на Пламен Юруков. Финансовите одитори са представили оригиналния документ на СДС още на 9 април и са отказали на бившия лидер дубликат. „Сметната палата обаче няма законово основание да откаже предоставяне на заверено копие на вече издаден от институцията документ на лице, което според актуалната регистрация в Софийския градски съд представлява партията“, пише още в съобщението на институцията.

Станете почитател на Класа