Община Тетевен приключи финансовата 2009 с преходен остатък от близо милион и девет хиляди лева

Без неразплатени сметки и задължения и преходен остатък от близо милион и девет хиляди лева Община Тетевен приключи финансовата 2009 г. , съобщи Галя Любомирова от пресцентъра на общината.
Около 610 000 лева е преходният остатък в дейностите “Държавна отговорност” - най-голям той е в училищата, прилагащи системата на делегирани бюджети. Останалите 399 000 лева са в местните дейности. Община Тетевен изпълни на 100 % инвестиционната програма за 2009 г., която е на стойност 3 590 000 лева. От тях 600 000 лева са собствени средства, 730 000 - целеви капиталови разходи, а останалите са привлечени средства. Най-големите изградени обекти през миналата година от Община Тетевен са Спорно-развлекателният център “Тетевен 2009” и Общинският паркинг в центъра на Тетевен. След актуализацията на бюджета през м. декември се очаква преизпълнение с около 100 000 лева. Средствата ще постъпят от данък от превозните средства, от данъка върху недвижимите имоти и такса “Битови отпадъци”.

/БГНЕС/

Станете почитател на Класа