Машева: Променяме три нормативни акта за международните осиновявания

Тя посочи, кои ще бъдат предвидените промени и какво целят те в Наредбата за условията и реда на издаване и отнемане на разрешения за посредничество при международните осиновявания и за осъществяване и прекратяване дейността на акредитираните организации. На следващо място това е Наредбата за определяне условията и реда за даване на съгласие за международно осиновяване и за воденето на регистрите на международните осиновявания. Промени ще бъдат направени в правилника за дейността на съвета по международно осиновяване, заяви Машева. С тези промени се цели максимално да се улесни процедурата по акредитиране на организациите, които осъществяват посредническа дейност при международните осиновявания, но от друга страна, максимално да се усили дейността от страна на Министерство на правосъдието, да се повишат контролните функции относно дейността на тези организации и възможностите за констатиране на нарушения, в последствие за отнемане на техните разрешения,заяви зам. министър Машева.

БГНЕС

Станете почитател на Класа