Завърши проект за реконструкция на пътища в Мездра

Приключи първият успешен проект по ОПРР, приоритетна ос 2, операция „Регионална и местна пътна инфраструктура” реализиран в периода 04.06.2008 г. – 04.06.2009 год. в община Мездра, съобщиха за БГНЕС от общината.
Става дума за проект BG161PO001/2.1-02/2007/012 ”Подкрепа за устойчиво и интегрирано местно развитие чрез реконструкция на общински път в община Мездра. Път VRC 1143-/III-103/”. След приключване на всички работни дейности включващи проектиране, кандидатстване, одобрение и управление на проекта от Управляващия орган и въз основа на предоставените окончателни финансови и технически доклади общината получи уведомление за верифицирани суми, с което се признават всички направени разходи по проекта и неговото успешно завършване. С реконструкцията на 6,701 км общински път е подобрена достъпността на населението до различни видове услуги, мобилността на работната сила, подобрено е експлоатационното състояние на пътя, намалени са предпоставките за пътнотранспортни произшествия свързани с характеристиките на пътя. Кметът на общината Иван Аспарухов благодари на екипа от общински служители участвали в разработването и изпълнението на проекта за добре свършената работа.

/БГНЕС/

Станете почитател на Класа