Булгаргаз увеличава цените на газта с 15.81 лв./хм3

Отчитайки факторите формиращи равнището на цената на природния газ, "Булгаргаз" ЕАД осведомява своите клиенти, че прогнозната цена на природния газ за ІV-то тримисечие на 2009 г., следва да бъде 380.84 лв./хм3 без ДДС, съобщиха от пресцентъра на "Булгаргаз" ЕАД.
Увеличението от 15.81 лв./хм3 (4.33%) е в резултат главно на по-високите през последните месеци цени на алтернативните на природния газ горива на международните пазари. Тази прогноза е с около 44.00 лв./хм3 по-ниска от направената през м. март 2009 г. и предоставена в ДКЕВР за подготовка на новия регулаторен период за енергийните дружества ползващи природен газ.
Окончателното предложение на "Булгаргаз" ЕАД за цената на природния газ за ІV-то трим. на 2009 г. ще бъде оповестено непосредствено преди внасяне на предложението в ДКЕВР – 10 септември 2009 г., като бъдат отчетени настъпилите към този момент промени в ценообразуващите фактори.

/БГНЕС/

Станете почитател на Класа