МВФ даде зелена светлина за средствата за предизборната кампания в Румъния

Политиците в Букурещ убедиха делегацията на Международния валутен фонд в Румъния да ги остави да използват следващите траншове по външния заем за заплати и пенсии, пише днешният румънски вестник „Зиуа”. Политиците и държавните служители дишат свободно след посещението на експертите на МВФ: пред прага на предизборната кампания няма да им се налага да взимат сурови мерки по отношение на икономиката. Представителите на МВФ се съгласиха бюджетният дефицит на Румъния да е по-висок от 7% и парите от втория транш по външния заем да се използват за заплати и пенсии.
„Постигнахме съгласие с правителството да увеличим набелязаната цел за дефицита както за 2009 г., така и за 2010 г. Корекцията обаче ще наложи на правителството да положи усилие по отношение на съкращаването на държавните разходи с 0,8% от БВП през 2009 г. Това усилие, освен постигнатото до този момент, ще обуслови бюджетен дефицит от 7,3% от БВП”, каза вчера ръководителят на делегацията на МВФ в Румъния Джефри Франкс.
Освен това за 2010 г. правителството на Румъния и МВФ се договориха бюджетният дефицит да спадне под 6% от БВП чрез намаляване на структурния дефицит с 2 - 2,5% от БВП.
Джефри Франкс е на мнение, че през следващите три триместъра икономиката ще достигна минималните си нива, откъдето ще започне да отбелязва ръст. Освен това МВФ обяви, че ще подпомогне Националната банка на Румъния относно възстановяването на паричната политика, която ще трябва да е „предпазлива” заради натиска върху инфлацията и на отклоненията на валутния курс. Представителят на Фонда уточни, че банките майки на основните девет банки с чужд капитал в Румъния са завършили и подписали миналата седмица официални двустранни писма, в които се ангажират да запазят представителството си на местния пазар и нивото на платежоспособност на местните си дъщерни банки на 10%.

/Агенция Фокус/

Станете почитател на Класа