Законът за културното наследство влезе в КС

Текстове от Закона за културното наследство да бъдат обявени за противоконституционни – такова искане в Конституционния съд е внесъл омбудсманът Гиньо Ганев. Става въпрос за текстовете, които предвиждат възмездни сделки с движими културни ценности да се извършват само ако са идентифицирани и регистрирани по реда, предвиден в закона, а сделките с културни ценности, национално богатство – само след писмено уведомяване на министъра на културата. Според Гиньо Ганев така се ограничава правото на свободно разпореждане със собствеността и се нарушава конституцията.

Станете почитател на Класа