Нямаме основания да смятаме 5G за безопасна технология

Нямаме основания да смятаме 5G за безопасна технология
  • Written by:  Classa.bg**
  • Date:  
    16.06.2020
  • Share:

Повече от 240 изследователи, които са публикували експертно проверени научни публикации върху биологичните или здравните последствия от нейонизиращи електромагнитни полета, подписаха Международен научен апел, който призовава за по-строги нива на допустимо излагане. Апелът твърди: „Множество скорошни научни изследвания показват, че електромагнитните полета въздействат на живите организми в нива доста по-ниски от препоръчаните в отделните държави и в международни документи. Ефектите включват повишен риск от рак, оксидативен стрес на клетките, повишаване на опасните свободни радикали, генетични увреждания, структурни и фукционални промени на репродуктивната система, дефицити в способността за учене и паметта, неврологични разстройства и негативно въздействие върху доброто общо състояние на човека. Вредата се разпростира значително отвъд човешкия род и доказателствата за вредните ефекти върху животните и растенията се множат.“ Учените, подписали Апела, са може би по-голямата част от експертите в областта на нейонизиращата радиация. Те са публикували повече от 2000 научни труда и писма по въпроса в професионални научни списания.

Нямаме основания да смятаме 5G за безопасна технология

 

 

 

Д-р Джоуел Московиц е директор на Центъра за семейно и общностно здраве във Факултета по обществено здраве на Университета в Калифорния, Бъркли. Той превежда  и разпространява проучванията върху здравните ефекти на безжичната радиация от 2009 г. след като той и негови колеги публикуват обзорно изследване, според което дългогодишните потребители на мобилни телефони са в по-голям риск от мозъчни тумори. Неговият уебсайт Electromagnetic Radiation Safety има над два милиона преглеждания от 2013 г. Носител е на наградата Джеймс Мадисън 2018 за принос към свободата на информацията.

Телекомуникационните компании и техните експерти обвиниха учените, които изследват ефекта на радиацията от мобилните телефони, във всяване на страх от въвеждането на 5G в безжичната комуникации. Тъй като значителна част от нашите проучвания са публично финансирани, вярваме, че е наша етична отговорност да информираме обществеността какво ни казва експертно проверената научна литература за рисковете за здравето от безжичната радиация.

Председателят на Федералната комисия по комуникаци (ФКК) наскоро обяви в прессъобщение, че Комисията ще потвърди допустимите нива на излагане на радиочестотно лъчение (РЧЛ), които бяха приети в края на 90-те години на XX век. Тези допустими нива са определени въз основа на промените в поведение на плъхове, изложени на микровълново лъчение, и са въведени с цел да ни предпазят от краткосрочните рискове от прегряване заради излагане на радиочестотна радиация.

И все пак, откакто ФКК наложи тези нива, най-вече въз основа на изследвания от 80-те години, преобладаващите експертно проверени научни изследвания (повече от 500) намират вредни биологични или здравни последствия от излагане на радиочестотно лъчение с твърде нисък интензитет, за да предизвика значително нагряване.

Позовавайки се на този огромен обем проучвания, повече от 240 изследователи, които са публикували експертно проверени научни публикации върху биологичните или здравните последствия от нейонизиращи електромагнитни полета, подписаха Международен научен апел, който призовава за по-строги нива на допустимо излагане. Апелът твърди:

„Множество скорошни научни изследвания показват, че електромагнитните полета въздействат на живите организми в нива доста по-ниски от препоръчаните в отделните държави и в международни документи. Ефектите включват повишен риск от рак, оксидативен стрес на клетките, повишаване на опасните свободни радикали, генетични увреждания, структурни и фукционални промени на репродуктивната система, дефицити в способността за учене и паметта, неврологични разстройства и негативно въздействие върху доброто общо състояние на човека. Вредата се разпростира значително отвъд човешкия род и доказателствата за вредните ефекти върху животните и растенията се множат.“

Учените, подписали Апела, са може би по-голямата част от експертите в областта на нейонизиращата радиация. Те са публикували повече от 2000 научни труда и писма по въпроса в професионални научни списания.

Допустимите нива на радиочестотно лъчение, определени от ФКК, регулират интензитета на излагането, като вземат предвид честотата на вълните, но игнорират сигналните свойства на радиочестотната радиация. Заедно с моделите на вълната и продължителността на излагането, определени характеристики на сигнала (пулсации, поляризация) разширяват биологичните и здравните ефекти от излагането.  Нужно е да се определят нови допустими нива, които да отчитат тези диференцирани ефекти. Нещо повече, тези нива, трябва да бъдат определени на база биологичните ефекти, не да бъдат основани върху промените в поведението на лабораторен плъх.

Международната агенция за изследване на рака (IARC), звено на СЗО, класифицира радиочестотното лъчение като „възможно канцерогенно за хората“ през 2011 г. Миналата година, изследване за 30 милиона долара, проведено от Националната токсикологична програма на САЩ, намери „безспорни доказателства:, че двегодишно излагане на радиочестотно лъчение от мобилни телефони, увеличава рака в мъжките плъхове и уврежда ДНК на плъхове и мишки от двата пола. Институтът Ramazzini в Италия възпроизведе ключовите резултати от това проучване при плъхове, използвайки различна честота и много по-слабо излагане на радиация от мобилни телефони.

Въз основа на публикуваните през 2011 г. изследвания върху хора и животни както и на механични данни, IARC обяви за приоритет преразглеждането на радиочестотното лъчение в следващите пет години. Като се има предвид, че много от учените в сферата, смятат, че има достатъчно доказателства радиочестотната радиация да бъде определна като вероятен или известен кацероген при хората, вероятно IARC ще повиши канцерогенния ѝ потенциал в близко бъдеще.

Въпреки това, без да бъде проведена формална оценка на риска или системен преглед на проучванията за ефектите на радиочестотното лъчение върху здравето, американската Агенция за храните и лекарствата (FDA) потвърди нивата, определени от Комисията по комуникации от 1996 г., и заяви, че агенцията е „достигнала до заключение, че засега няма основание за изменение на настоящите стандарти“ и че „експерименталните изводи на  Националната токсикологична програма не бива да бъдат съотнасяни към употребата на мобилни телефони от хората.“ В писмото се твърди, че „известните научни доказателства към момента не подкрепят тезата за вреди върху здравето на хората при излагане при или под сегашните допустими нива.“

Най-новата 5G технология за първи път  използва милиметрови вълни в допълнение на микровълните, които се използват при по-старите мобилни технологии от 2G до 4G. Поради ограничения си обхват, 5G ще изисква антени на всеки 100 до 200 метра, като излага много хора на радиацията на милиметровите вълни. 5G използва и нови технологии (например активни антени, които могат да образуват лъчи – т. нар. "beamforming", фазирани антенни решетки, MIMO технологията), които поставят особени предизвикателства за измерване на ефектите от излагането на радиация.

Милиметровите вълни се абсорбират в рамките на няколко милиметра от човешката кожа и в повърхностните слоеве на роговицата на окото. Краткосрочното излагане може да има вредни физиологични ефекти върху периферната нервна система, имунната и кръвоносната системи. Изследване показва, че дългосрочното излагане може да доведе до рискове за здравето на кожата (като меланом), очите (като очен меланом) и тестисите (стерилитет).

5G е нова технология и няма изследвание за влиянието ѝ върху здравето, затова, ако цитираме един американски сенатор, „летим на сляпо“. Въпреки това имаме значими проучвания за вредните ефекти на 2G и 3G. Малко се знае за ефектите от излагане на 4G, технология на 10 години, защото правителствата пренебрегнаха финансирането на подобни изследвания. Междувременно в регистрите на онкозаболяванията виждаме увеличение на определени видове тумори на главата и шията, които могат поне частично да бъдат отнесени към разпространението на радиацията от мобилни телефони. Този ръст е в съответствие с проучвания по метода „случай-контрол“ на туморни рискове при хората, използващи значително мобилни телефони.

5G няма да измести 4G, те ще съжителстват в близко бъдеще, а вероятно и дългосрочно. Ако има синергични ефекти от едновременното излагане на различни видове радиочестотно лъчение, рискът от вреди от него нараства значително. Ракът не е единственият риск, има достатъчно доказателства, че радиочестотното лъчение предизвиква неврологични разстройства и репродуктивни проблеми, вероятно свързани с оксидативния стрес.

Като общество, трябва ли да инвестираме милиарди, за да внедрим 5G, клетъчна технология, която изисква да се инсталират 800 000 или повече нови антени в САЩ в близост до местата, в които живеем, работим и играем?

Вместо това би трябвало да подкрепим препоръките на 250 учени и лекари, които подписаха Апела срещу 5G, който призовава за незабавен мораториум върху разполагането на 5G и да настояваме нашето правителство да финансира изследвания, необходими за въвеждане на биологично обосновани допустими стойности на излагане на радиочесточно лъчение, които защитават нашата безопасност и здраве.

 

Джоуел Московиц, Scientific American

Станете почитател на Класа