265 000 броя фалшиви евробанкноти са заловени до юни

През първата половина на 2007 г. от обращение са изтеглени общо 265 000 броя фалшифицирани евробанкноти. Според представените по-долу данни за съответните полугодия на последните три години колебанията в броя на фалшифицираните банкноти са незначителни, сочат данни на ЕЦБ.
През първата половина на 2007 г. от обращение са изтеглени общо 265 000 броя фалшифицирани евробанкноти. Според представените по-долу данни за съответните полугодия на последните три години колебанията в броя на фалшифицираните банкноти са незначителни, сочат данни на ЕЦБ. Сравнението на тези цифри с броя на автентичните евробанкноти в обращение (средно 11 милиарда през първото полугодие на 2007 г.) показва, че количеството на фалшификациите е незначително. Огромната част от фалшификациите (97 %), разкрити през първата половина на 2007 г., са открити в страни от еврозоната. Приблизително 3 % от фалшификациите идват от държави - членки на ЕС, извън еврозоната и съвсем малък брой от други части на света. Банкнотата от ?50 е най-фалшифицираната банкнота през първата половина на 2007 г., заемайки почти половината от общия брой фалшификации, намерени в обращение. Измежду тях трите средни копюра (?20, ?50 и ?100) представляват 85 % от всички фалшификации. Европейската централна банка (ЕЦБ) и тринадесетте национални централни банки от еврозоната продължават да приканват гражданите да бъдат бдителни и да проверяват автентичността на получаваните от тях банкноти. Фалшифицираните банкноти могат да бъдат лесно различени от автентичните такива, като се използва простата проверка "ПИПНИ, РАЗГЛЕДАЙ, НАКЛОНИ", описана в публикациите на евросистемата и на интернет сайта на ЕЦБ, както и на интернет сайтовете на националните централни банки от еврозоната. Всеки, който се съмнява, че е получил фалшива банкнота, следва да се обърне към полицията или ако националната практика позволява – към съответната национална централна банка, като предостави възможно най-пълна информация за произхода на банкнотата.

Станете почитател на Класа