ЕЦБ трябва да увеличава лихвите предпазливо

Европейската централна банка (ЕЦБ) трябва да подходи предпазливо към бъдещи увеличения на основната си лихва, за да не се застрашава икономическият растеж на страните от еврозоната, се казва в доклад за годишния отчет на ЕЦБ за 2006 г. на Комисията по икономически и парични въпроси към Европейския парламент.
Европейската централна банка (ЕЦБ) трябва да подходи предпазливо към бъдещи увеличения на основната си лихва, за да не се застрашава икономическият растеж на страните от еврозоната, се казва в доклад за годишния отчет на ЕЦБ за 2006 г. на Комисията по икономически и парични въпроси към Европейския парламент. Докладът бе приет от парламента с няколко поправки след като 506 депутати гласуваха "за”, 64 бяха против и 41 – въздържали се. Възстановяването на икономиката на еврозоната се е превърнало в автоматичен процес с вътрешното търсене като основен двигател, смятат от парламента. През изминалата година безработицата се е понижила от 8,4 % на 7,6 % и са създадени 2 млн. работни места. В доклада се изразява загриженост за покачващата се цена на единната валута, но засега това не оказва негативно влияние върху износа на еврозоната. Парламентът подкрепи независимостта на ЕЦБ, както и нейните цели – поддържане на инфлацията близо, но под 2 %. Във втори доклад, за икономиката на еврозоната, Европейският парламент призовава да се използва настоящия подем, за да се отстранят дефицитите и да се натрупат излишъци, които биха намалили равнищата на дълга. Освен това депутатите призоваха за подобряване на качеството на публичното финансиране, като се инвестира повече в образованието, професионалното обучение, инфраструктурата и научноизследователската работа и иновациите. Също така парламентът призовава "акционерите и корпоративните ръководители да поддържат отговорна политика по отношение на възнагражденията и премиите на високо корпоративно равнище. Те нарастват непропорционално спрямо равнището на обикновените заплати и по този начин дават погрешни сигнали и обезсърчават подкрепата за отговорна политика на възнаграждения".

Станете почитател на Класа