Търговският дефицит на България през 2019 г. се сви с над 3,473 млрд. лева

Търговският дефицит на България през 2019 г. се сви с над 3,473 млрд. лева
  • Written by:  Classa.bg**
  • Date:  
    11.02.2020
  • Share:

Търговският дефицит на България през 2019 година се сви с над 3,473 млрд. лева. Според данните изнесените български стоки са на стойност 57,901 млрд. лева, което е с 3,3% повече на годишна база, а внесените в страната стоки са за 61,272 млрд. лева, или с 2,5% по-малко спрямо 2018 година.

По данни на Националния статистически институт външнотърговското салдо (износ FOB - внос CIF) е отрицателно през 2019 г. и е на стойност 3,371 млрд. лева, като само през декември то е на минус с 819,4 млн. лева. Търговията със страните от ЕС е на минус с 1,111 млрд. лева на годишна база, докато при търговското салдо с трети страни дефицитът се е свил с 3,522 млрд. лева. 

Статистиката отчита, че само през декември миналата година експортът на България е за 4,127 млрд. лв. и за една година намалява с 2%. 

Номинално изменение в стойностния обем на износа на стоки на България през периода 2018 - 2019 година (Спрямо същия месец на предходната година)

 

 

Номинално изменение в стойностния обем на вноса на стоки на България през периода 2018 - 2019 година (Спрямо същия месец на предходната година)

 

 

Търговия с трети страни

Предварителните данни на НСИ показват, че през миналата година износът на български стоки за трети страни нараства с 4,4% в сравнение с 2018 г. и е на стойност 19,130 млрд. лева. Основни търговски партньори на България са Турция, Китай, Сърбия, САЩ, Руската федерация и Република Северна Македония, които формират 50,6% от износа за трети страни.

Номинално изменение в стойностния обем на износа на стоки на България за трети страни през периода 2018 - 2019 година (Спрямо същия месец на предходната година) 

 

 

Само през декември износът на български стоки нараства с 2,8% на годишна база и възлиза на 1,580 млрд. лева. Най-голям ръст в сравнение с 2018 г. е отбелязан в секторите „Храни и живи животни“ (59,4%) и „Необработени (сурови) материали, негодни за консумация (изкл. горивата)“ (23,8%). Най-голям спад в търговията има в сектор „Артикули, класифицирани главно според вида на материала“ (20,2%).

Вносът на стоки в България от трети страни през миналата година намалява с 11,9% в сравнение с 2018 г. и е на стойност 20,245 млрд. лева (по цени CIF). Най-голям е стойностният обем на стоките, внесени от Турция, Руската федерация, Китай и Сърбия.

През декември вносът от трети страни намалява с 4% за една година и е в размер на 1,738 млрд. лeвa.

Номинално изменение в стойностния обем на вноса на стоки на България от трети страни през периода 2018 - 2019 година (Спрямо същия месец на предходната година)

 

 

През миналата година най-голямо увеличение на годишна база при вноса на стоки от трети страни има в секторите „Храни и живи животни“ (21,5%), „Мазнини, масла и восъци от животински и растителен произход“ (16,8%). Най-голям спад се наблюдава в сектор „Минерални горива, масла и подобни продукти“ (42,2%).

Външнотърговското салдо (износ FOB - внос CIF) на България с трети страни през 2019 г. е отрицателно и е в размер на 1,115 млрд. лева. Само през декември то е на минус със 157,7 млн. лева.

Търговия с ЕС

В края на миналата година за ЕС са изнесени български стоки за 2,547 млрд. лева, а вносът е на стойност 3,208 млрд. лева, като търговският дефицит е 662,7 млн. лева. За сравнение търговското салдо през 2018 г. се сви до 390,9 млн. лева.

В НСИ отчитат, че през периода януари - ноември 2019 г. износът на България за ЕС нараства с 3,4% на годишна база и е в размер на 36,223 млрд. лева. Основни търговски партньори на България са Германия, Румъния, Италия, Гърция, Франция и Белгия, които формират 66,4% от износа за държавите - членки на ЕС . През ноември 2019 г. износът за европейските партньори нараства с 3,2% спрямо същия месец на 2018 година и е на стойност 3,542 млрд. лева.

Номинално изменение в стойностния обем на износа на стоки на България за ЕС през периода 2018 - 2019 година (Спрямо същия месец на предходната година)

 

 

При износа за ЕС, през единайсетте месеца на миналата година най-голям ръст е отбелязан в сектор „Безалкохолни и алкохолни напитки и тютюн“ (15,7%), а най-голям спад се наблюдава в сектор „Артикули, класифицирани главно според вида на материала“ (4%).

Вносът от ЕС от януари до ноември 2019 г. се увеличава с 2,7% спрямо същия период на 2018 г. и достига 37,818 млрд. лева (по цени CIF). Най-голям е стойностният обем на стоките, внесени от Германия, Италия, Румъния, Гърция и Испания.

Само през ноември 2019 г. вносът от ЕС се увеличава с 3% на годишна база и достига 3,705 млрд. лева.

Номинално изменение в стойностния обем на вноса на стоки на България от ЕС през периода 2018 - 2019 година (Спрямо същия месец на предходната година)

 

 

При вноса от ЕС, през периода януари - ноември 2019 г. в сравнение със същия период на 2018 г. най-голямо процентно увеличение е отчетено в сектор „Безалкохолни и алкохолни напитки и тютюн“ (26,9%). Най-голямо намаление се наблюдава в сектор „Необработени (сурови) материали, негодни за консумация (изкл. горивата)“  (15,8%).

Външнотърговското салдо (износ FOB - внос CIF) на България с ЕС за единайсет месеца е отрицателно и е на стойност 1,594 млрд. лева.
В последния месец на миналата година вносът нараства с 1,4% на годишна база и възлиза на 4,947 млрд. лева.

 

Станете почитател на Класа