Сблъсъкът на лобитата

Сблъсъкът на лобитата
  • Written by:  Ралица Пейчева investor.bg
  • Date:  
    11.10.2018
  • Share:

Министерският съвет одобри днес проекта на Закон за изменение и допълнение на Закона за корпоративното подоходно облагане (ЗКПО), с което на практика се правят промени във всички данъчни закони, а също и в Закона за счетоводството, съобщиха от правителствената информационна служба.

 

Сблъсъкът на лобитата

 

С проекта се запазва действащото правило за регулиране признаването на разходите за лихви на данъчно задължените лица и се предлага да бъде въведено и ново правило за ограничаване на приспадането на лихви, което е в съответствие с чл. 4 на Директива 2016/1164. Въвежда се праг, при който новото правило не се прилага, когато превишението на разходите по заеми, определено за текущата година, не надвишава левовата равностойност на 3 млн. евро.

Наред с всички останали промени, за които многократно писахме, приемането на новите данъчни правила за догодина ще бъде съпътствано със сериозна битка между лобитата. И ако това е обичайно явление, що се отнася до отношенията на държавата с бизнеса и гражданите, то този път полето се измества в малко по-различен ъгъл.

Преди ден Министерство на финансите (МФ) публикува на интернет страницата си резултатите от общественото обсъждане на промените в данъчните закони. В документа са описани всички направени предложения по текстовете, както и дали са били приети.

От справката на МФ става ясно, че от Асоциацията на организациите на българските работодатели (АОБР) отново настояват за повишаване на праговете за задължителен независим финансов одит и отпадането на алинеи 2 и 3 в чл. 37 от Закона за счетоводството, „с които са въведени необосновани изисквания за задължителен одит, базирани единствено на правната форма на юридическото лице, но не и на обективни критерии“. От АОБР призовават управляващите да инициират законодателни промени, с които да бъдат облекчени над 6 000 малки български предприятия от финансовата и административна тежест, която Законът за счетоводството им налага, задължавайки ги да одитират годишните си финансови отчети.

Според бизнеса вместо намаляване на административната тежест и усъвършенстване на регулаторната рамка законът поставя изисквания непропорционални на финансовите възможности на малките предприятия. „В почти 100% от малките предприятия, които се одитират съгласно действащото законодателство, едни и същи физически лица са както собственици на капитала, така и управители, и затова не се нуждаят особено от това трета страна одитор да гарантира достоверността на финансовите отчети на предприятията им“, твърдят от работодателската организация. Работодателите се опитаха да прокарат тези промени и преди месец, когато се обсъждаха промените в Закона за счетоводството. 

От МФ обаче отхвърлят предложението с мотива, че на 24 юли 2018 г. в сградата на ведомството е проведена среща на работната група, на която не е взето решение относно необходимостта от изменение на праговете за задължителен независим финансов одит.

„При определяне на критериите за задължителен независим финансов одит са взети предвид икономическата действителност в страната и факта, че 98% от действащите предприятия в България са малки съгласно критериите на Счетоводната директива“, обясняват още от финансовото ведомство. Те са категорични, че годишните финансови отчети трябва да представят вярно и честно информацията за имущественото и финансово състояние на предприятието, а финансовият одит има за цел да се извърши независима проверка доколко отчетът е изготвен във всички съществени аспекти в съответствие с приложимата счетоводна рамка.

Само преди 2 седмици председателят на Асоциацията на индустриалния капитал Васил Велев обяви пред БНР, че ръководството на бюджетната комисия в парламента – т.е. депутати от ГЕРБ, защитават лобистки текстове за одиторите, които натоварват прекомерно малкия бизнес, на който се предлагат услуги, от които бизнесът няма нужда (по повод приетите от НС промени в Закона за счетоводството). „Паразитират! Като кърлежи са се впили в малкия бизнес и смучат от него. Това беше вкарано между две четения от лобито на одит и вече втора година не се поправя тази въпиюща несправедливост", изригна той срещу одиторите.

Станете почитател на Класа