Защо да инвестираме в борсово търгувани фондове (ETF-и)?

Защо да инвестираме в борсово търгувани фондове (ETF-и)?
  • Written by:  investor.bg
  • Date:  
    03.10.2018
  • Share:

Борсово търгуваните фондове (ETF-и) станаха много известни след глобалната финансова криза през 2008 г. и от тогава тяхната популярност продължава да расте лавинообразно. Полека ETF-ите започват да изместват взаимните и хедж фондове като инвестиционен инструмент поради ниските разходи, по-висока доходност и широката диверисификация, която предлагат. 

Какво представляват борсово търгуваните фондове (ETF-и)?

ETF e пазарно търгуван актив, който следи представянето на индекс, суровина, облигация, или кошница от активи, като например индексен фонд. За разлика от взаимните фондове борсово търгуваните фондове се търгуват като типични акции на фондовите пазари. При тях няма нетна стойност на активите, която да определя стойността им, а цената им се определя от търсенето и предлагането.

Традиционно ETF-ите се отличават с по-висока дневна ликвидност и по-ниски такси и комисиони от взаимните фондове, което ги прави по-добри инвестиционни алтернативи за инвеститорите.

Борсово търгуваните индексни фондове могат да се определят, като най-революционния и иновативен финансов актив, на последните няколко десетилетия. Интересът към тях е толкова голям, че управляваните от тях активи "експлоадират" през последните години.

Според данни на ETFGI обемът на активите под управление на индексните фондове достигна нов исторически рекорд през февруари тази година с размер от над 5 трлн. долара. За да си представите колко много се е повишил обемът, можем да посочим, че през 2004 г. общите активи под управление на този род инвестиционни фондове е бил в размер на едва 230 млрд. долара.

Предимства на борсово търгуваните фондове (ETF-и)

Ясно е, че ETF-те трябва да предлагат доста специфични предимства, за да станат толкова популярни сред инвеститорите в световен мащаб, при това за толкова кратък период от време.

Едни от основните предимства на борсово търгуваните фондове пред останалите възможности за инвестиции с високата ликвидност са високата ликвидност и ниските такси и комисионни за търговия с ETF-и.

Освен това борсово търгуваните фондове се свързват и с далеч по-голяма прозрачност в сравнение със своите конкуренти. За инвеститори, опасяващи се как хеджфондовете управляват средствата им, това  може да бъде сериозен фактор, който да натежи в тяхна полза.

Може би най-важното предимство на ETF-ите e, че много често те носят по-добра доходност от взаимните или хедж фондовете, а междувременно изплащат и дивиденти от акциите, в които са инвестирали.

Станете почитател на Класа