За една година потребителските заеми се увеличиха с 15,4%

За една година потребителските заеми се увеличиха с 15,4%
  • Written by:  Петя Стоянова investor.bg
  • Date:  
    26.09.2018
  • Share:

През август кредитирането в България запазва тенденцията от последните месеци и продължава да расте с бързи темпове. При домакинствата традиционно увеличението е по-голямо в сравнение с ръста при фирмите, показват предварителните данни на Българската народна банка (БНБ).

Заемите за домакинства и фирмите, които ги обслужват, в края на август възлизат на 21,335 млрд. лв. (20,7% от БВП), като на годишна база се увеличават с 10,2%. За сравнение годишното повишение през юли беше 10%.

През миналия месец експертите на централната банка регистрират най-голямо увеличение при потребителските заеми, които за една година се увеличават с 15,4% и достигат 8,901 млрд. лв. За сравнение годишното повишение през юли беше 15%.

В края на август отпуснатите от банките жилищните кредити са за 10,150 млрд. лв. и нарастват на годишна база с 9,6%, докато през юли годишното увеличение беше 9,2%.

В началото на годината управителят на БНБ Димитър Радев предупреди, че растежът на кредитирането предполага повишено внимание върху кредитния риск. По думите му "периодите на кредитна експанзия са и периоди на натрупване на потенциал за бъдеща реализация на кредитен риск и поява на нови активи с проблемно качество".

В централната банка изчисляват, че на годишна база другите кредити намаляват с 10,4% (6,4% годишно понижение през юли 2018 г.), като достигат 951,9 млн. лева.

През август заемите за бизнеса нарастват с 4,2% на годишна база, докато през юли имаше 3,4% годишно повишение. Към 31 август кредитите за фирмите достигат 32,491 млрд. лв. 

Заемите, предоставени на финансови предприятия, в края на август са 2,670 млрд. лв. И за една година се увеличават с 35% , докато месец по-рано годишното повишение беше 35,9%.

 

1assrtsd

 

В края на миналия месец нетните чуждестранни активи са 55,159 млрд. лв., докато през юли възлизаха на 53,838 млрд. лв. Ръстът през август е 6,4% на годишна база при 7,5% годишно повишение през юли.

За една година чуждестранните активи се увеличават с 6,3%, като годишният ръст през юли беше 6,6%
Към 31 август те достигат 64,915 млрд. лева.

Чуждестранните пасиви са 9,756 млрд. лв. и на годишна база нарастват с 6% (2% годишно повишение през юли 2018 година), отчита банковата статистика.

През август широките пари се увеличават на годишна база с 9,6% при годишно нарастване от 10,4% през юли. В края на миналия месец те са 91,462 млрд. лв., докато месец по-рано бяха 90,443 млрд. лв., съобщават още от БНБ.

 

1aseermm

 

В края на август депозитите на неправителствения сектор са 76,046 млрд. лв., като годишното им увеличение е 8% (8,8% годишно повишение през юли 2018 година).

Спестяванията на бизнеса са 23,848 млрд. лв. към 31 август и в сравнение с година по-рано те се увеличават с 14% (16,4% годишно повишение през юли 2018 година).

Депозитите на финансовите предприятия намаляват с 22,5% на годишна база през август, като през юли БНБ отчете 18% годишно понижение. Към 31 август спестяванията в сектора достигат 2,600 млрд. лв. 

Спестяванията на домакинствата и фирмите, които ги обслужват,  достигат 49,598 млрд. лв. (48% от БВП) в края на август, като се увеличават със 7,6% на годишна база (7.3% годишно нарастване през юли 2018 година).

 

1aooolll

 

Нетните вътрешни активи в края на август са 55,364 млрд. лв. и за една година се увеличават с 8,4% спрямо същия месец на 2017 г. (8,7% годишно повишение през юли 2018 година). Към 31 август основният им компонент – вътрешният кредит, възлиза на 56,291 млрд. лв. И за една година нараства с 8,1%, колкото беше и годишното увеличение през юли 2018 година.

През август 2018 г. вземанията от неправителствения сектор се увеличават с 8,2%, достигайки 58,068 млрд. лв. (7,5% годишно увеличение през юли 2018 година). В края на месеца кредитите за неправителствения сектор са 56,496 млрд. лв. (54.7% от БВП) при 56,162 млрд. лв. към юли 2018 г. (54.4% от БВП). През август 2018 г. те се увеличават на годишна база със 7,6% (7,1% годишно повишение през юли 2018 година).

Изменението в размера на заемите за неправителствения сектор е повлияно и от нетните продажби на кредити от Други парично-финансови институции (Други ПФИ), чиито обем за последните дванадесет месеца е 95 млн. лева. На годишна база продадените кредити от Други ПФИ са 126,4 млн. лв. (в т. ч. 10,4 млн. лв. през август 2018 година), а обратно изкупените заеми – 31,4 млн. лв., като през този август  няма обратно изкупени кредити.

Станете почитател на Класа