Слабо движение на лихвите по кредитите през юли

Слабо движение на лихвите по кредитите през юли
  • Written by:  investor.bg
  • Date:  
    27.08.2018
  • Share:

През юли лихвите по потребителските кредити в лева достигат средно до 8,76%, което е увеличение от 0,64 процентни пункта на годишна база. Това показват данните от лихвената статистика на БНБ, публикувани днес. Оскъпяването по заемите в евро обаче намалява с 0,48 пр.п. до 4,74%.

Лихвите при жилищните кредити в левове спадат с 0,48 пр.п. до 3,38%, а по жилищните кредити в евро – с 0,57 пр. п. до 3,72%. Средният лихвен процент по другите кредити в левове се повишава с 0,35 пр. п. до 2,35%, а по другите кредити в евро намалява с 0,10 пр. п. до 3,34%.

На месечна база спрямо юни средният лихвен процент по кредитите за потребление в левове нараства с 0,42 пр.п., а по тези в евро – с 0,84 пр. п. При жилищните кредити в левове и евро почти няма движение през юли, спрямо месец по-рано.

През юли 2018 г. средният лихвен процент по кредитите на нефинансовите предприятия до 1 млн. евро, договорени в левове, се понижава спрямо същия месец на 2017 г. с 0,51 пр.п. до 3,80%, а по тези, договорени в евро – с 0,15 пр. п. до 3,16%. Средният лихвен процент по кредитите над 1 млн. евро, договорени в левове, се увеличава с 0,04 пр.п. до 3,88%, а по тези, договорени в евро, спада с 0,50 пр. п. до 3,40%.

През юли 2018 г. спрямо юни 2018 г. средният лихвен процент по кредитите до 1 млн. евро, договорени в левове, спада с 0,18 пр.п., а по кредитите до 1 млн. евро, договорени в евро, се повишава с 0,07 пр. п. При кредитите над 1 млн. евро, договорени в левове, средният лихвен процент нараства с 0,18 пр. п., а по тези, договорени в евро – с 0,27 пр.п.

 

 

При депозитите също няма съществено движение. Средният лихвен процент по спестяванията в сектор „Нефинанаосви предприятия“ с договорен матуритет в левове и в евро през юли 2018 г. в сравнение с юли 2017 г. се увеличава с 0.03 пр. п. съответно до 0,17% и 0,21%. В сравнение с юни 2018 г. средният лихвен процент по депозитите с договорен матуритет в левове намалява с 0,14 пр. п., а по тези в евро се повишава с 0,15 пр.п.

Лихвите по спестяванията на домакинствата в лева намаляват с 0,01 пр. п. до 0,19%, а по тези в евро нараства с 0,02 пр.п. до 0,22%. В сравнение с юни 2018 г. средният лихвен процент по депозитите с договорен матуритет в левове се увеличава с 0,01 пр. п., а по тези в евро – с 0,03 пр. п.

 

 

Средният лихвен процент по овърдрафта в левове през юли 2018 г. в сравнение с юли 2017 г. се увеличава с 0,48 пр. п. До 14,20%, а по овърдрафта в евро – с 0,20 пр. п. До 9,50%. През юли 2018 г. спрямо същия месец на 2017 г. средният лихвен процент по кредитите, предоставени чрез кредитни карти, извън безлихвен гратисен период, в левове се повишава с 0,95 пр.п. до 19,24%, а по тези в евро се понижава с 0,57 пр. п. До 17,68%. Средният лихвен процент по кредитите за потребление в левове през юли 2018 г. в сравнение с юли 2017 г. спада с 0,10 пр.п. до 8,20%, а по кредитите за потребление в евро – с 0,63 пр.,п. До 7,42%. При жилищните кредити в левове той намалява с 0,71 пр.п. до 4,22%, а при жилищните кредити в евро – с 0,63 пр.п. до 5,36%.

През юли 2018 г. основният лихвен процент (ОЛП) е 0,00%, като запазва нивото си в сравнение с юли 2017 г. и с юни 2018 г.  Индексът ЛЕОНИА Плюс през юли 2018 г. e -0,50%. Спрямо юли 2017 г. той намалява с 0,47 пр. п., а в сравнение с юни 2018 г. остава непроменен. 

Станете почитател на Класа