Пенсионните дружества стават гаранти при изплащането на втората пенсия

Пенсионните дружества стават гаранти при изплащането на втората пенсия
  • Written by:  investor.bg
  • Date:  
    10.08.2018
  • Share:

Има съгласие при приемането на новите текстове за допълнителното пенсионно осигуряване. Това обяви министърът на труда и социалната политика Бисер Петков след среща със социалните партньори, работодателите и дружествата за допълнително пенсионно осигуряване.

На нея те обсъдиха промени в Кодекса за социално осигуряване, с които ще бъде уредена фазата на изплащане на пенсиите от допълнителното задължително пенсионно осигуряване. Досега частта "изплащане" липсваше в закона.

„Новите промени ще са регламентирани в 33 параграфа в Кодекса за социално осигуряване и касаят пожизнената пенсия като основен продукт на Универсалните пенсионни фондове (УПФ)", посочи Петков и напомни, че правото на допълнителна пожизнена пенсия за старост се придобива при навършване на пенсионната възраст на лицето, която е индивидуална.

Министърът уточни, че при условие че има достатъчно натрупвания по партидата, по желание на осигуреното лице се предлага пенсията да се отпуска една година преди навършване на пенсионната възраст. Тя обаче не може да бъде по-малка от минималния размер на пенсията за осигурителен стаж и възраст.

Гарантираният размер на допълнителната пожизнена пенсия за старост не може да бъде по-малък от този, изчислен на база сумата на брутния размер на преведените от Националната агенция за приходите осигурителни вноски за съответното осигурено лице, пише в законопроекта.

Бисер Петков отбеляза, че първите пенсионери, които ще придобият право на пенсиониране с втора пенсия от Универсалния пенсионен фонд при промени условия в КСО, ще са жени и това ще стане през 2021 година. Мъжете ще придобият това право през 2024 година.

Пенсионните дружества ще изплащат и ще гарантират втората пенсия на хората, коментираха и от частните компании.

„Дружествата гарантират всяка стотинка, която са получили от държавата – преведените от Националната агенция за приходите осигурителни вноски за съответното осигурено лице ", посочи Даниела Петкова от Асоциацията на дружествата за допълнително пенсионно осигуряване.

Тя е на мнение, че съгласуваният законопроект в голяма част удовлетворява частните пенсионни дружества, защото е съобразен с международната практика. Петкова обясни, че рисковете ще се поемат от резервен фонд, за да бъдат гарантирани от загуби дружествата, ако пенсионерът се окаже дълголетник.

„Опасност за пенсиите на хората при фалит на пенсионното дружество няма, защото се покриват от резерва", потвърди Даниела Петкова.

 

 

 

1auuuu

 

Тя поясни, че въпроси, свързани с капиталовата адекватност на дружествата, ще се решават от Комисията за финансов надзор, защото по някои от тях не е постигнат консенсус при обсъждането им в работната група, която направи предложенията.

Според одобрените промени за изплащането на втора пенсия пенсионерът ще може да избира между разсрочено плащане на средствата по партидата си за гарантиран период от време и пожизнена пенсия.

„Не при всеки вид пенсия обаче наследниците ще могат да получат парите му", обясни Даниела Петкова.

В проектозакона е записано, че при смърт на пенсионер на УПФ, наследниците му имат право на дължимите средства от пожизнената пенсия от УПФ при еднократно или разсрочено изплащане на остатъка от парите от индивидуалната партида. Когато пенсионерът, който получава разсрочено плащане, няма наследници, натрупаните средства по индивидуалната партида в универсален фонд ще се прехвърлят в резерва за гарантиране изплащането на пожизнените пенсии.

Станете почитател на Класа