Инвестиционен посредник с отнет лиценз продължава да сключва договори

Инвестиционен посредник с отнет лиценз продължава да сключва договори
  • Written by:  classa
  • Date:  
    31.08.2017
  • Share:

Инвестиционен посредник с отнет лиценз продължава да сключва договори за търговия с финансови инструменти, съобщи Комисията по финансов надзор в предупреждение до потенциалните инвеститори.
С Решение от 23.06.2017 г. КФН е отнела лиценза на "Позитива" АД за извършване на дейност като инвестиционен посредник и със същото решение за квестори на дружеството са назначени Наталия Кумпикова и Николай Полинчев, а на лицата Валентин Андонов и Александра Георгиева е забранено да управляват и представляват "Позитива" АД. След датата на отнемане на лиценза "Позитива" АД няма право да предоставя инвестиционни услуги и няма право да сключва договори с клиенти, поясняват от надзорния орган.
Но в КФН ималло данни, че след отнемане на лиценза на "Позитива" АД продължава сключването на договори с клиенти за търговия с финансови инструменти от името на дружеството. На потребителите на услуги се указвало да преведат паричните суми във връзка с договорите по сметки на свързани дружества, като в договорите се вписвали различни лица, които действат от името на дружеството. В тази връзка КФН напомня, че квесторите са единствените лица, които имат право да извършват действия от името на дружеството.
"Потенциалните инвеститори следва да правят проверка преди сключване на договор с инвестиционен посредник дали същият е лицензиран от компетентен орган. Проверката може да бъде направена на интернет страницата на КФН", съветват от ведомството.

Станете почитател на Класа