Да печелим от ниския паунд

Да печелим от ниския паунд
  • Written by:  classa
  • Date:  
    13.08.2017
  • Share:

С котировки от 1.1 евро за британски паунд валутата на Обединеното кралство не е била оценявана толкова ниско през последните девет години. Причините са ясни - излизането на Великобритания от Европейския съюз и несигурността за бъдещето на икономиката й кара пазарите да предпочитат Европа и САЩ като избор на валута. Това носи сериозни последици на ниво домакинства, особено за държава като България, която се превърна в източник на сериозна миграция към Острова и постави сигурно още толкова българи в рамките на националните ни граници в зависимост от паричните трансфери на роднините отвъд Канала. Какви обаче са перспективите пред британския паунд и какви са начините да спечелим от това, или поне да намалим загубите си, е въпрос, който ще продължава да вълнува сериозна част от обществото.

Засега прогнозите на водещите банки сочат, че британската валута ще остане стабилна в период от няколко месеца. В това време трябва да се изясни каква част от бизнесите, в сферата на услугите, ще потърсят свои централи в Германия, Франция или Ирландия, където достъпът им до европейския пазар ще остане неограничен. Точно миграцията на бизнеси е най-сериозното притеснение за валутните пазари, но към момента нещата говорят по-скоро за изчакване, отколкото за зараждането на някакъв сантимент. Прогнозите на Данске банк и на Интеза Саопаоло сочат, че паундът може да остане на равнища между 1,09 1,11 и евро в следващите до 12 месеца. Това е времето, в което английската национална банка трябва да оцени покачването на разходите за живота и развитието на заетостта и да реши да промени лихвените равнища, които впоследствие да повлияят и на курса на валутата.

За българските потребители това означава, че ако прогнозите се сбъднат, паундът ще варира в котировки между 2,15 2,18 и лева за британски паунд при цена от 2,15 лв. на 9 август.

Кой губи
Най-неизгоден този курс се явява за онези българи, които разчитат на преводите от роднините си на Острова и ги обръщат в левове за целите на текущо потребление. В тази ситуация за тях е по-изгодно, ако могат да изчакат, средствата да останат депозирани в банкова сметка, най-добре в Англия, защото самото откриване и поддържане на валутна сметка върви със сериозни разходи, които допълнително обезценяват трансфери в размер под 1000 паунда. Приемането на средствата в левова сметка пък минава през превалутиране, при което банката залага свой курс, който не е в полза на клиента.

Ако все пак трансферът се прави с цел моментално обръщане на парите и извършване на някакво плащане у нас, то добре е да се обмисли превод чрез компания за електронни пари заради по-евтините такси, които те събират в сравнение с банките.

Как може да се спечели
Евтината британска валута със сигурност ще даде тласък на износа на британска продукция (доколкото такава има след процеса на деиндустриализация на Обединеното кралство). Стоки като автомобили, храни, напитки и дрехи от популярни модни брандове ще останат относително евтини, докато производителите не решат да компенсират слабостта на националната валута с повишаване на цените си.

Това означава, че ако се занимавате с електронна търговия, предстои прозорец от един до 12 месеца, в които покупката на британски стоки ще бъде изгодна.

Това е времето, в което ще бъде по-добре за настроените към спестяване в чужда валута да държат средствата си в някоя друг валута, преди да обмислят отново придобиване на паунди.

Особено привлекателна става покупката на потребителски стоки през британската версия на "Амазон" докато не е преориентирала цените си в съответствие с новите валутни курсове. Именно британският "Амазон" е най-богатият сайт на стоки, книги и видеосъдържание, които иначе се продават през американската версия на сайта. Покупката от британския сайт на компанията носи и ползата, че все още се третира като вътрешнообщностно придобиване и не се налага да освобождаваме стоката на границата.

Станете почитател на Класа