КТБ - пирамида? Версията, която спестява истината

КТБ - пирамида? Версията, която спестява истината
  • Written by:  Илиян Василев
  • Date:  
    17.07.2017
  • Share:

КТБ е била пирамида - ни убеждават от ТВ екран - хора, които нямат понятие от банкиране. Абстрахирайте са от личните недостатъци и вина на Цветан Василев за фалита на КТБ. Спорни са детайли, но общата рамка на неговата отговорност е безспорна.

Първо, български собственици да вземат големи предприятия с кредит от западни банки, поне в повечето случаи се оказва трудно, поне що се отнася до местните клонове.

 

Защото става дума за инвестиционно банкиране с обезпечение на бъдещи приходи като ключов фактор. Особено без партньор и при всички случаи не в тези обеми, в които те могат да управляват ефективно тази собственост в специфични отрасли. Ние много често виним собствениците за това как застроихме Черноморието и Банско.

 

Голяма "вина" за това имат и българските и основно базираните в България западни банки (изключение правеше Българо-американския инвестиционен фонд), които не кредитираха нормалните собственици - т.е. с визия и познания за качествен туризъм. Не мога да си спомня голям туристически проект примерно да е бил финансиран от гръцка банка, например. Това което виждате на морето е самотек туризъм, финансиран основно от сивата икономика и странични, в повечето случаи, незаконни приходи. Е тогава кого да виним за липсата на вкус, пропорция и стил, като знаем кой стои зад тях - момчета с вратове и

 

с чалга съзнание,

 

които гледат квадратните метри и бързите приходи от масов туризъм.
 Второ, в България както знаем има универсален банков лиценз - т.е. нямаше никаква пречка да се реализират типични за западните инвестиционни банки схеми с дружества със специална цел. Срещу кредитите на КТБ стоят първокласни активи - Виваком, Булгартабак, Дунарит, Петрол и т.н. при това купени в удачен момент.

 

Самият факт, че за тях има "битка" и стойността им е съхранена означава, че решението е било целесъобразно. Да, другите западни банки при всички случаи са били ограничавани от централите да извършват подобна дейност - инвестиционното банкиране си е в отделен клон и вероятно е породило напрежение сред местните управители.

 

Ако не се досещате за други подобни случаи - спомнете си как ПИБ финансира покупката на Кремиковци. В тази банка има много подобни примери, и това не е единствената банка. В западни банки трудно ще го видите, защото те са чистят портфейлите от сделки, които излизат извън банкирането на дребно. В този смисъл  изразът "пирамида" за КТБ е абсурден.

 

 Къде са проблемите? Първо, е в прекъсването на връзката между обезпечение и кредитодател. Значим, но напълно поправим дефект. Второ, политическите инвестиции - което е лоша практика и води да загуби на банката. Но именно голямата част от политическите инвестиции - проекта Бареков, ТВ, медии, пряко финансиране на политици e ОГРОМЕН  проблем - но неговата абсолютна стойност не превишава капитала на банката, т.е. решим е с отстраняване на собствениците от управление - при представянето на ликвиден спасителен пояс.


Трето, креативно счетоводство - в същност чудесата от креативно счетоводство бяха направени за да аргументират затварянето на банката и след това. Да не мислите, че ще им леко на колегите от Делойти другите счетоводни и одиторски компании, когато и ако адвокатите на българската страна поискат да използват тяхната работа в арбитражния съд. Почти съм сигурен, че те ще се позоват на дисклеймърите - т.е. че работата им не може да послужи като доказателство в съд.

 

Четвърто, високи непазарни лихви на депозитите - само по себе си това не е наказуемо или задължително лоша практика, ако банката може да управлява разходите си, така че тези високи лихви да се вместват в разходите.

 

Да не забравяме, че КТБ не е имала нито сравним като обем, нито като качество достъп до капитал на международните пазари, какъвто другите западни банки са имали. Тоест, ако сте българската банка - това е един от логични начини да увеличите ресурса - от депозити и така да растете. Е, много по-бърз и адекватен начин е като държавните фирми преместят сметките си при теб със стотиците милиони, но както изглежда Василев е осъзнал този проблем и постепенно е свил зависимостта си от държавните фирми. Вероятно защото е видял, че от там идва

неуправляем политически риск,

 

Даването на подобна банкова гаранция в дадения случай щеше да остави риска по тези договори с Газпром изключително и само в КТБ. Всеки друг банкер би сторил същото. Както и ако особено дойдат при Вас и поискат да прехвърлите основните дялове в компаниите посочени по-горе "бадева". Така, че за никаква пирамида не може да стане дума, за никакви 3,5 милиарда лева дупка, за никакви 145 милиона "печалба" (това е гротеска) от предстовения кредит от бюджета на Фонда.

 

Задачка за експертите - как ще категоризирате кредитния риск в случая на отпуснатия от бюджета на Фонда за гарантиране на влоговете на гражданите кредит на фона на това, което виждате като цифри в баланса на Фонда и като го съпоставяме с равнището на което той беше преди КТБ? Истинският въпрос е дали заради личните грехове на Цветан Василев трябваше да затрият КТБ?


Станете почитател на Класа