Рекордни печалби за производителите на батерии

Родните производители на батерии и акумулатори отбелязват рекордни приходи за последното полугодие. Неконсолидираната печалба на "Монбат" към края на юни възлиза на 6,825 млн. лв., според отчета публикуван от Българска фондова борса АД(БФБ).
Мирослав Иванов Родните производители на батерии и акумулатори отбелязват рекордни приходи за последното полугодие. Неконсолидираната печалба на "Монбат" към края на юни възлиза на 6,825 млн. лв., според отчета публикуван от Българска фондова борса АД(БФБ). Това представлява ръст от 92% в сравнение с година по-рано. В същото време пазарджишкото предприятие "Елхим Искра" отчита нетна печалба от 475 хил. лв. за първите шест месеца на годината. Данните също са от отчета на дружеството, представен пред БФБ. За съответния период на миналата година компанията реализира печалба от 191 хил. лв. Нетните приходи от продажби на "Монбат"се увеличават с 38,14% до 50,99 млн. лв., а продажбите на продукция бележат ръст от 34% до 48,443 млн. лв. Разходите по икономически елементи нарастват с 33,8% до 43,796 млн. лв., а според отчета финансовите намаляват до 448 хил. лв. при 787 хил. лв. година по-рано. Нетните приходи от продажби на "Елхим Искра" нарастват с 62% на годишна база до 13,82 млн. лв. В допълненията към отчета се посочва, че от началото на годината дружеството е продало около 91 хил. броя стартерни акумулатори, което представлява ръст от 37 786 броя спрямо първото полугодие на 2006 г. Увеличението в продажбите на стартерни акумулатори се дължи на поръчки от нови клиенти, както и на засилен интерес от стари клиенти от държави от Европейския съюз – Италия, Гърция, Латвия, Германия, а също и в съседните Македония, Албания, Косово и Черна Гора.

Станете почитател на Класа