Руските банки отказаха да спасяват свързаната с България ВТБ, затънала е в дългове

Руските банки отказаха да спасяват свързаната с България ВТБ, затънала е в дългове
  • Written by:  classa.bg**
  • Date:  
    27.10.2016
  • Share:

Втората по големина и значение руска банка ВТБ направи несполучлив опит да привлече 25 милиарда рубли с еднодневни облигации. Останалите руски банки не пожелаха да купуват и от цялата емисия само 3 милиарда книжа бяха изкупени, съобщи специализираният сайт „Финанс".

Този резултат е още по-трагичен, като се има предвид, че предложенияТ лихвен процент от банката бе доста над този на Централната банка на Русия. Така вчера Банка Русия привлече още 5.2 милиарда рубли от търговските банки с лихвен годишен процент 9.

Експерти коментИрат, че в момента ВТБ изпитва хроничен недостиг на ликвидност. Това става в момент, когато останалите руски банки и цялата банкова система на страната има профицит. А ВТБ трябва да си осигурява огромни вливания от Централната банка на Русия или от Министерството на финансите.

Резултатът е ясен- в момента на банката се падат 56% от общата задлъжнялост на всички банки в Русия към Централната банка на страната. С огромните дългове ВТБ финансира валутни кредити, които са трудни за връщане, покрива и рискове, изходът от които е неясен.

Станете почитател на Класа