×

Warning

JUser: :_load: Unable to load user with ID: 268

Собственикът на Банка ДСК премина успешно стрес теста на ЕЦБ

Собственикът на Банка ДСК премина успешно стрес теста на ЕЦБ
  • Written by: 
  • Date:  
    31.10.2014
  • Share:


Банка ОТП - най-значителният представител на унгарския финансов сектор с пазарен дял от над 25%, е единствената унгарска банка участвала в стрес тестовете на ЕЦБ. Банката има дъщерни дружества в осем различини страни от Централна и Източна Европа, като в България това е третата по размер на активите у нас Банка ДСК. При стрес теста е направен преглед на качеството на повече от 50 процента от рисково претеглените активи и на общо 14 различни портфейла в рамките на Група ОТП, включително корпоративни и МСП експозиции на Банка ОТП, ипотечни кредити на физически лица и необезпечени кредити за домакинства на Банката и на чуждестранните й дъщерни дружества.

 

Резултатите за корпоративния портфейл показват, че не се налага допълнително провизиране. Докато по отношение на разгледаните портфейли от кредити за домакинства, при всичките видове кредити се наблюдава завишение на провизиите. Като цяло прегледът на качеството на активите на Банка ОТП констатира незначителни отклонения и дефицити, които не налагат корекции нито на капиталовата адекватност от първи ред, нито на капиталовата база за реакция при кризи или на други параметри. Най-високи резултати Банка ОТП демонстрира по отношение на капиталовата адекватност, което и най-важният резултат от теста, посочват от Банка ДСК . При заложено ниво от 5,5% на капиталовата адекватност от първи ред при неблагоприятен сцинарий, Банка ОТП показа капиталова адекватност, възлизаща на 11,95% в края на тригодишния хипотетичен кризисен период.

Станете почитател на Класа