×

Warning

JUser: :_load: Unable to load user with ID: 268

Вдигане на дълга и намаление на бюджетния дефицит в еврозоната отчита нова методика на Евростат

  • За България и двата показателя се понижават
Вдигане на дълга и намаление на бюджетния дефицит в еврозоната отчита нова методика на Евростат
  • Written by: 
  • Date:  
    21.10.2014
  • Share:

Новата методология на Евростат за изчисляване на БВП в страните - членки на Европейския съюз доведе до низходяща ревизия на данните за бюджетния дефицит в ЕС и в частност в еврозоната през 2013-а година, но и до възходяща ревизия на данните за държавния дълг. Според новите статистически правила, икономическият растеж в еврозоната и в целия Европейски съюз през миналата година е бил по-висок, съобщи Евростат. Новата Европейска система за национални и регионални сметки (ESA 2010) вече третира разходите за изследователска и развойна дейност, както и разходите за оръжейни системи като инвестиции в съответната икономика. Въз основна на тази възходяща ревизия на БВП, сега Евростат оповести по-нисък от очакваното бюджетен дефицит, но и по-висок дял на държавния дълг спрямо БВП.

Според новата методология правителственият дефицит в еврозоната и в целия ЕС се е понижил през 2013-а година съответно до 2,9% от БВП (от 3,6% през 2012-а) и до 3,2% (от 4,2%).

 

В същото време обаче Евростат оповести, че държавният дълг в еврозоната се е повишил през 2013-а година до 90,9% от БВП (спрямо 89% през 2012-а) и за целия Европейски съюз до 85,4% от БВП (от 83,5% през 2012-а година). Новите данни на Евростат показват, че през 2013-а година две от 28-те страни - членки на ЕС са регистрирали бюджетен излишък - Люксембург (+0,6%) и Германия (+0,1%). Най-нисък дефицит като процент от БВП е отчетен в Естония (-0,5%), Дания (-0,7%), Латвия (-0,9%) и в България (-1,2%). През 2013-а година десет от страните - членки на ЕС са имали бюджетен дефицит, надвишаващ европейския лимит от 3% от БВП - Словения (-14,6%), Гърция (-12,2%), Испания 6,8%), Великобритания (-5,8%), Ирландия (-5,7%), Хърватия (-5,2%), Кипър (-4,9%), Португалия (-4,9%), Франция (-4,1%) и Полша (-4%).

 

Към края на миналата година най-ниско ниво на държавния дълг като процент от БВП е отчетен в Естония (10,1%), следвана от България (18,3%), Люксембург (23,6%), Румъния (37,9%), Латвия (38,2%), Швеция (38,6%), Литва (39,0%), Дания (45,0%) и Чешка република (45,7%). През 2013-а година шестнадесет от страните - членки на ЕС са имали държавен дълг, надвишаващ европейския праг от 60% от БВП, като най-високи нива на дълга са отчетени в Гърция (174,9% от БВП), Португалия (128%), Италия (127,95), Ирландия (123,3%), Белгия (104,5%) и Кипър (102,2%).

 

Според новата европейска методология, бюджетният дефицит на България през 2013-а година е бил в размер на едва 1,2% от БВП, спрямо досегашна оценка за дефицит в размер на 1,5% от БВП (според досегашната европейска методология ESA 95). В същото време Евростат обяви, че през 2013-а година държавният дълг на България е бил в размер на 18,3% от БВП на страната - под предишна оценка по старата методология за дълг в размер на 18,9% от БВП.

Станете почитател на Класа