"ХД Пътища" със заем от UBS

"ХД Пътища" АД е сключил договор за финансов заем с UBS AG Швейцария. Кредитът ще бъде използван за купуване на дълготрайни активи. Директорът на компанията за връзка с инвеститорите Нели Ганчева, не уточни размера на заема. Според нея парите ще бъдат използвани за купуването на асфалтосмесители, необходими за осъществяване дейността на дружеството.
"ХД Пътища" АД е сключил договор за финансов заем с UBS AG Швейцария. Кредитът ще бъде използван за купуване на дълготрайни активи. Директорът на компанията за връзка с инвеститорите Нели Ганчева, не уточни размера на заема. Според нея парите ще бъдат използвани за купуването на асфалтосмесители, необходими за осъществяване дейността на дружеството. В началото на този месец от общото събрание на дружеството е било взето решение наименованието на компанията да бъде променено от Холдингово Дружество Пътища АД на Холдинг пътища АД. Акционерите са гласували още и за промяна в устава на фирмата. Според тази промяна дружеството вече ще може да сключва сделки до 30 млн. евро с всяко едно от дъщерните си дружества, докато до този момент границата е била 10 млн. лева гласувана през 2004 година. От холдинга са обявили, че поради изтичане на пет годишния срок на давност се преустановява изплащането на дивидент за 2000 година, когато от компанията са разпределяли по 1,50 лева на акция.

Станете почитател на Класа