101% скочи капитализацията на БФБ

Пазарната капитализация към 31 март 2007 г. на Българска фондова борса АД(БФБ) достигна 18,238 млрд. лв. Това стана ясно от официалния анализ за състоянието на капиталовия пазар у нас напарвен от Комиситя за финансов надзор(КФН). Сумата представлява ръст от 101,12% спрямо същия период от миналата година. С най-голям дял на БФБ са компаниите от подотрасъл "Финансово посредничество" (28,63%).
Пазарната капитализация към 31 март 2007 г. на Българска фондова борса АД(БФБ) достигна 18,238 млрд. лв. Това стана ясно от официалния анализ за състоянието на капиталовия пазар у нас напарвен от Комиситя за финансов надзор(КФН). Сумата представлява ръст от 101,12% спрямо същия период от миналата година. С най-голям дял на БФБ са компаниите от подотрасъл "Финансово посредничество" (28,63%). Както в."Класа" вече писа в класацията по пазарна капитализация дружествата от банковия сектор заемат четири от първите шест места. С излизането на Корпоративна търговска банка(Корпоративна ТБ) и Първа инвестиционна банка(ПИБ) на пода на БФБ през юни, капитализацията на борсата ни премина за първи път границата от 20 млр. лв. IPO-то на ПИБ пък се превърна в най-голямото в историята на капиталовия пазар у нас, като в търговото предложение за акции бяха натрупани над 115 млн. лв. От своя страна Корпоративна ТБ пък стана дружеството реализирало най-голямо презаписване в родно IPO – малко над 13 пъти. Банката регистрира и най-големия ръст в цената на акциите и в първия ден след първичното предлагане – 30%, колкото е и максимално допустимото покачване на БФБ за интрадей търговия. Общата пазарна капитализация на дружествата от банковия сектор надмина сумата от 4 млрд. лв. Ако към тях се добавят и капитализацията на трите застрахователни дружества листвани на БФБ- ДЗИ, "Булстрад" и "Евроинс", то сумата би надхвърлила 4,7 млрд. лв. В началото на есента към активите на компаниите от финансовия сектор ще се добавят и нови две дружества - След компаниите "Финансово посредничество" следват дружествата в подотрасъл "Транспорт, складиране и съобщения" заемащи дял от 21,65% в пазарната капитализация на фондовия ни пазар. "Търговия, ремонт и техническо обслужване на автомобили и мотоциклети, на лични вещи и стоки за домакинството” заема 12,12%, а "Производство на химични вещества, продукти и влакна" 8,55%. Сред компаниите от химическата индустрия с най-голям дял са "Каолин", който е отбеляза второто по големина родно IPO с малко над 90 млн. лв. и свищовското дружество "Свилоза". На споменатите четири подсектори на икономиката се падат 70,95% от пазарната капитализация на всички публично търгувани компании на българския фондов пазар. "Отбелязаният ръст в капитализацията можеше да бъде още по-голям ако не беше февруарския спад". Това каза за в. "Класа" Преслав Китипов мениджър "Борсови опреации" в Българска пощенска банка. "Оптимистично за пазара е, че все повече компании откриват борсата, като средство за получаване на свеж финансов ресурс. Смятам, че тази тенденция ще се запази, а това ще доведе до потвърждаване на положителния тренд, в който е капиталовия ни пазар", добави той.

Станете почитател на Класа