KPMG: Бизнесът иска единна данъчна ставка в ЕС

Според проучване на KPMG 70% от данъчните експерти, работещи в най-големите компании в България, одобряват въвеждането на обща консолидирана корпоративна данъчна основа в Европейския съюз (ЕС).
Според проучване на KPMG 70% от данъчните експерти, работещи в най-големите компании в България, одобряват въвеждането на обща консолидирана корпоративна данъчна основа в Европейския съюз (ЕС). Така очакванията на българския бизнес съвпадат с тези на европейския, където тази инициатива също среща значителна подкрепа - 78%. Изследването е извършено от компанията Lighthouse Research по поръчка на KPMG International. То има за цел да оцени отношението на бизнеса към плановете на Европейската комисия за въвеждане на единна данъчна основа в рамките на ЕС. Изследването е обхванало над 400 от най-големите европейски компании, упражняващи търговска дейност в повече от една страна-членка на ЕС. Плановете на Европейската комисия за въвеждането на единна данъчна основа предвиждат печалбите на компании, които развиват дейността си в повече от една страна-членка на ЕС, да се изчисляват по единна формула, валидна за целия Европейски съюз, вместо по 27 различни формули, както е в момента. Впоследствие печалбите ще бъдат разпределяни в страните, в които тези компании развиват своята дейност, и ще бъдат облагани в съответствие с техните данъчни ставки. Общата консолидирана данъчна основа се посреща с различна степен на одобрение в страните-членки на ЕС, според проучването. Например в Чехия, Дания и Испания - 100% от данъчните експерти одобряват новата мярка, в Италия - 96%, в Гърция, Люксембург, Полша, Румъния, Словения и Швеция - 90%, в Германия - 84%, а в Австрия, Финландия, Унгария и Полша - 80%. От всички държави членки единствено Ирландия и Словакия не подкрепят плана на ЕК, като и в двете страни само 50% от интервюираните са заявили одобрение за идеята. В България Общата консолидирана корпоративна данъчна основа е подкрепена от 70% от интервюираните експерти. Европейската комисия нееднократно е подчертавала, че в рамките на въвеждането на единна данъчна основа не се предлага унифициране на данъчната ставка в Европейския съюз. Въпреки това 69% от всички участници в изследването на KPMG са заявили, че подкрепят налагането на обща ставка във всички страни членки. Само експертите във Великобритания, Кипър, Ирландия, Полша и Швейцария са се обявили против единната ставка. В България за единна данъчна ставка са 70% от запитаните. „Одобрението за общата данъчна основа, заедно с подкрепата за единна европейска данъчна ставка, е ясен знак, че бизнесът иска по-опростена данъчна система, дори ако това означава компаниите да жертват свободата да избират между данъчните режими на различни страни”, коментира Сю Бони, отговорящ за данъчните услуги на KPMG за Европа, Африка и Близкия изток, по време на данъчната конференция на KPMG в Лисабон. Проекта Европейската комисия планира преди края на следващата година да изготви законодателство, с което да въведе Обща консолидирана корпоративна данъчна основа (Common Consolidated Corporate Tax Base - CCCTB) във всички държави-членки на Европейския съюз. Целта на това предложение е печалбите на предприятия, опериращи в повече от една държава-членка, да бъдат калкулирани по единна формула за целия Европейски съюз, вместо по 27 различни формули, както е в момента. Впоследствие печалбите ще бъдат разпределяни в страните, където тези предприятия извършват своята дейност, за да бъдат обложени според данъчните ставки, които всяка от тях е определила. Консолидацията на данъчната основа означава, че компаниите ще могат да третират всички свои европейски предприятия като едно предприятие за целите на данъчното облагане.

Станете почитател на Класа