КФН лицензира нови два фонда

На свое заседание Комисията за финансов надзор (КФН) е издала разрешение на две управляващи дружества да организират и управляват два договорни фонда, съобщават от надзора.
На свое заседание Комисията за финансов надзор (КФН) е издала разрешение на две управляващи дружества да организират и управляват два договорни фонда, съобщават от надзора. „Алфа Асет Мениджмънт“ ЕАД ще управлява договорен фонд „Алфа Избрани Акции“, който е с умерен до висок рисков профил. Второто разрешение е издадено на „Ти Би Ай Асет Мениджмънт“ ЕАД да организира и управлява договорен фонд „Ти Би Ай Съкровище“, чийто профил е умерено рисков.

Станете почитател на Класа