Банка „нарисува“ профила на BG инвеститора

Близо една трета от българите са „фанатици на сигурността“ - не са склонни да рискуват, а под инвестиция разбират да държат спестяванията си на влог или в застраховки „Живот“. Данните са от съвместно проучване на ГфК България и Райфайзен Кепитъл Мениджмънт (РКМ). Спестовниците са предимно жени на възраст над 40 години, със средни или по-ниски доходи, живеещи в провинцията.
Атанас Христов Близо една трета от българите са „фанатици на сигурността“ - не са склонни да рискуват, а под инвестиция разбират да държат спестяванията си на влог или в застраховки „Живот“. Данните са от съвместно проучване на ГфК България и „Райфайзен кепитъл мениджмънт“ (РКМ). Спестовниците са предимно жени на възраст над 40 години, със средни или по-ниски доходи, живеещи в провинцията. Получените от сондажа резултати разделят българите на четири основни типа – класификацията е в зависимост от отношението им към риска. За разлика от жените-домакини, 25 на сто от нашенци – предимно мъже на възраст между 20 и 40 години, са в категорията „дебютанти“. Типични за тях са спонтанността и склонността да рискуват. На фона на тези хазартни личности има и 11 на сто „отказващи се“. В отговорите си те са посочили, че „въобще не се интересуват от инвестиции“. Причината е, че не им стигат парите за живеене, камо ли за инвестиране. Тук са предимно възрастни жени от селски райони, обикновено над 60 години. Макар че те никога не биха играли на капиталови пазари, повечето имат спестовни книжки. Има и една последна група – на безразличните, сред които преобладават също пенсионери от провинцията. „Резултатите показват, че инвестиционната култура в България едва прохожда“, заяви Матиас Бауер, главен изпълнителен директор на РКМ.

Станете почитател на Класа