„Еврохолд“ повиши предложението си за „Формопласт“

„Еврохолд“ коригира търговото предложение към миноритарните акционери на „Формопласт“. Новият проект е на цена 20,47 лв. за акция, в сравнение с 19,59 лв. на предното предложение.
„Еврохолд“ коригира търговото предложение към миноритарните акционери на „Формопласт“. Новият проект е на цена 20,47 лв. за акция, в сравнение с 19,59 лв. на предното предложение. „Еврохолд“ притежава пряко и чрез свързани лица 197 754 броя акции от „Формопласт“, които представляват 88,49% от капитала на компанията. Броят на акциите, обект на търговото предложение, е 25 711. Комисията за финансов надзор не е взела отношение по предложението. В отделно съобщение „Формопласт“ посочва, че пренасочва датата на извънредното Общо събрание на акционерите (ОСА) за 10 октомври.

Станете почитател на Класа