„Хидропневмотехника“ иска 300 хиляди печалба

„Хидропневмотехника“ си поставя за цел през 2008 г. печалбата на дружеството да възлезе на 300 000 лв. Средномесечната работна заплата на лице от средносписъчния състав на персонала трябва да достигне 530 лв. Планът е утвърден на проведено Общо събрание на акционерите (ОСА) на дружеството.
„Хидропневмотехника“ си поставя за цел през 2008 г. печалбата на дружеството да възлезе на 300 000 лв. Средномесечната работна заплата на лице от средносписъчния състав на персонала трябва да достигне 530 лв. Планът е утвърден на проведено Общо събрание на акционерите (ОСА) на дружеството. Акционерите са решили печалбата за 2006 г. да бъде трансформирана като „неразпределена“. През миналата година дружеството отчете одитирана печалба в размер на 98 хил. лв. За първото шестмесечие на тази година предприятието за производство на хидравлични елементи и системи отчете печалба на стойност 245 хил. лв. при 64 хил. лв. печалба към 30 юни 2006 г.

Станете почитател на Класа